PMM

Partij voor Mens en Milieu

Zorg
Nr. Standpunt Onze mening Uitleg van onze mening
36.(29) In plaats van commerciële bedrijven moet de gemeente verantwoordelijk worden voor de uitvoering van de thuiszorg. Niet mee eens De uitvoering van de thuiszorg moet bij de daarvoor geschikte speciale bedrijven blijven. Deze zijn beter op de problematiek ingericht dan de gemeente
37.(30) De gemeente moet de landelijke bezuinigingen op thuiszorg met eigen geld compenseren. Niet mee eens Hier zijn we niet mee eens maar moet er wel garant voor staan dat de mensen voldoende zorg krijgen. De gemeente heeft wel zijn zorgplicht en indien nodig zelf bijbetalen. De lobby naar Den Haag is hier dus belangrijk om ervoor te zorgen dat er dan geld bijkomt, naast het budgetteren en overbodige controles en administratie afschaffen.


Ook voor de leefbaarheid van belang is dat de eerste lijn hulp goed op orde is en betaalbaar is en blijft. Ook hiervoor is van belang dat de ondernemer en medewerkers die dit aanbiedt hiermee hun brood kunnen verdienen.

Er voldoende zorgverleners zijn en deze hun werk naar behoren kunnen uitvoeren tegen normale prijzen.

Nieuwsblok

Als nieuwe lokale partij willen wij met onze inbreng in de samenleving een steen leggen in de stroming van de samenleving. Door deze steen zal de stroming nooit meer hetzelfde zijn.

3 januari 2019

We zijn nu bijna een jaar na de Gemeenteraadsverkiezingen. Dit is het moment om even de balans op te maken. Wij zijn maatschappijkritisch en onze oplossingen zijn realistisch, werkbaar en betaalbaar. En geen losse kreten zoals van de huidige zittend politieke partijen.

Ondanks alle inspanningen van het centrummangement (bij monde van Jos Tiemessen artikel de gelderlander 31-12-18) moeten zij helaas ook bekennen dat er geen verbetering is het winkelaanbod van de binnenstad, maar dat er alleen verplaatsing heeft plaatsgevonden.

Wat er wel is gebeurd dat er er verslechtering heeft plaatgevonden doordat er van de Gemeente Doetinchem een stemming heeft plaatsgevonden in de Vereniging van Vastgoedeigenaren in Doetinchem. Met behulp van een BIZ gaan alle vastgoedeigenaren in de binnenstad van Doetinchem voor 5 jaar een financiële bijdrage leveren, met als doel het versterken van de aantrekkelijkheid van de binnenstad. Deze financiele ondersteuning wordt uiteindelijk weer afgewenteld op de ondernemers en huurders van de beteffende panden. Met als gevolg nog meer leegstand van de panden omdat de huur ook hierdoor onbetaalbaar wordt. (Zie ook opmerking hierover in he verkiezingprogramma).

Andere uitspraken zonder inhoud zijn de mileumaatregelen zoals we gaan van het gas af. Het is al via verschillende media bekendgemaakt dat dat op dit moment nog niet mogelijk is. (ook een conclusie van installateurs op de Lekker Wonen Beurs 2018 van de Rabobank.) Auteur Gerrit Kranenbarg.

Gerrit Kranenbarg is hier de winddeler.
Zoals u ziet zijn we als partij zeer begaan met maatschappij en milieu en zetten onze woorden ook om in daden.