PMM

Partij voor Mens en Milieu

Voorzieningen
Nr. Standpunt Onze mening Uitleg van onze mening
34.(27) Alle koopzondagen moeten worden afgeschaft. Niet mee eens Koopzondagen zijn niet meer weg te denken uit de huidige maatschappij. Ze zijn tevens van belang om de binnenstad aantrekkelijk en levendig te houden.
35.(28) Er moeten meer fietsenstallingen komen, ook als dit ten koste gaat van parkeerplaatsen voor auto's Niet mee eens Hier zijn we niet mee eens. Wel is het belang om kritisch te kijken of het voetgangersgebied geen grote fietsstalling wordt. Is dit wel het geval dan is het goed om te overwegen aan die kant van de stad een fietsstalling te maken.


Om voldoende voorzieningen over te houden binnen onze gemeentegrens moet je er van bewust zijn dat wanneer je inkopen alleen via internet doet je in de toekomst alles via internet moet kopen.
Dit omdat de ondernemers er niet meer zijn. Dus ook wanneer je op leeftijd bent en even naar de supermarkt wilt die er misschien niet is.

Ook voor de leefbaarheid van belang is dat de eerste lijn hulp goed op orde is en betaalbaar is en blijft. Ook hiervoor is van belang dat de ondernemer en medewerkers die dit aanbiedt hiermee hun brood kunnen verdienen.

Nieuwsblok

Als nieuwe lokale partij willen wij met onze inbreng in de samenleving een steen leggen in de stroming van de samenleving. Door deze steen zal de stroming nooit meer hetzelfde zijn.

3 januari 2019

We zijn nu bijna een jaar na de Gemeenteraadsverkiezingen. Dit is het moment om even de balans op te maken. Wij zijn maatschappijkritisch en onze oplossingen zijn realistisch, werkbaar en betaalbaar. En geen losse kreten zoals van de huidige zittend politieke partijen.

Ondanks alle inspanningen van het centrummangement (bij monde van Jos Tiemessen artikel de gelderlander 31-12-18) moeten zij helaas ook bekennen dat er geen verbetering is het winkelaanbod van de binnenstad, maar dat er alleen verplaatsing heeft plaatsgevonden.

Wat er wel is gebeurd dat er er verslechtering heeft plaatgevonden doordat er van de Gemeente Doetinchem een stemming heeft plaatsgevonden in de Vereniging van Vastgoedeigenaren in Doetinchem. Met behulp van een BIZ gaan alle vastgoedeigenaren in de binnenstad van Doetinchem voor 5 jaar een financiële bijdrage leveren, met als doel het versterken van de aantrekkelijkheid van de binnenstad. Deze financiele ondersteuning wordt uiteindelijk weer afgewenteld op de ondernemers en huurders van de beteffende panden. Met als gevolg nog meer leegstand van de panden omdat de huur ook hierdoor onbetaalbaar wordt. (Zie ook opmerking hierover in he verkiezingprogramma).

Andere uitspraken zonder inhoud zijn de mileumaatregelen zoals we gaan van het gas af. Het is al via verschillende media bekendgemaakt dat dat op dit moment nog niet mogelijk is. (ook een conclusie van installateurs op de Lekker Wonen Beurs 2018 van de Rabobank.) Auteur Gerrit Kranenbarg.

Gerrit Kranenbarg is hier de winddeler.
Zoals u ziet zijn we als partij zeer begaan met maatschappij en milieu en zetten onze woorden ook om in daden.