PMM

Partij voor Mens en Milieu

Voorzieningen
Nr. Standpunt Onze mening Uitleg van onze mening
34.(27) Alle koopzondagen moeten worden afgeschaft. Niet mee eens Koopzondagen zijn niet meer weg te denken uit de huidige maatschappij. Ze zijn tevens van belang om de binnenstad aantrekkelijk en levendig te houden.
35.(28) Er moeten meer fietsenstallingen komen, ook als dit ten koste gaat van parkeerplaatsen voor auto's Niet mee eens Hier zijn we niet mee eens. Wel is het belang om kritisch te kijken of het voetgangersgebied geen grote fietsstalling wordt. Is dit wel het geval dan is het goed om te overwegen aan die kant van de stad een fietsstalling te maken.


Om voldoende voorzieningen over te houden binnen onze gemeentegrens moet je er van bewust zijn dat wanneer je inkopen alleen via internet doet je in de toekomst alles via internet moet kopen.
Dit omdat de ondernemers er niet meer zijn. Dus ook wanneer je op leeftijd bent en even naar de supermarkt wilt die er misschien niet is.

Ook voor de leefbaarheid van belang is dat de eerste lijn hulp goed op orde is en betaalbaar is en blijft. Ook hiervoor is van belang dat de ondernemer en medewerkers die dit aanbiedt hiermee hun brood kunnen verdienen.

Nieuwsblok

Als nieuwe lokale partij willen wij met onze inbreng in de samenleving een steen leggen in de stroming van de samenleving. Door deze steen zal de stroming nooit meer hetzelfde zijn.

Bij deze willen we de mensen achter de schermen heel hartelijk bedanken voor hun tomeloze inzet..
Nadat op 14 december 2017 we de Akte van oprichting hadden ondertekent moest er nog een partijprogramma worden geschreven een logo en website worden ontworpen en worden geprogrammeerd stellingen worden beantwoord etc. etc.
Dit werk is allemaal gedaan door twee personen n.l. Gerrit Kranenbarg en Mirjam Bouwman.
Bedankt voor al dit werk in een zeer korte tijd.
Het bestuur van Partij voor Mens en Milieu.

Gerrit Kranenbarg is hier de winddeler.
Zoals u ziet zijn we als partij zeer begaan met maatschappij en milieu en zetten onze woorden ook om in daden.