PMM

Partij voor Mens en Milieu

Wanneer dit doorgang vind is het zeer interessant om nog meer dan nu eigen energieopslag te organiseren. Denk hierbij aan RidgeBlade® de liggende nokwindmolen maar nog beter RidgeBlade® Hybride dit is een de liggende nokwindmolen in combinatie met zonnepalen (of daglichtpanelen).

RidgeBlade Hybride RidgeBlade® Hybride

Met toepassing van RidgeBlade® Hybride wordt de accu opslag zeer interessant doordat de momenten dat er geen stroom opgwekt wordt tot een minium beperkt blijven en er een accu met kleinere capaciteit toegepast kan worden, waardoor deze betaalbaarder is. Wij denken hierbij aan het milieuvriendelijke Zoutwaterbatterij GREENROCK.

Schema-AC-gekoppelde-opslag

Auteur Gerrit Kranenbarg. 21-07-2018

Nieuwsbericht Rijksoverheid | 15-06-2018 | 22:40

Minister Wiebes werkt aan een nieuwe subsidieregeling voor huishoudens en bedrijven die zelf duurzame elektriciteit opwekken. De nieuwe regeling richt zich behalve op de stimulering van zonne-energie, ook op andere hernieuwbare energiebronnen zoals windenergie. Het uitgangspunt bij de nieuwe regeling is een gemiddelde terugverdientijd van circa zeven jaar. Dat schrijft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

De terugleversubsidie is een vergoeding voor de stroom die aan het elektriciteitsnet is teruggeleverd. De opgewekte stroom zelf verbruiken blijft aantrekkelijk, omdat huishoudens en bedrijven hierover ook na 2020 geen energiebelasting en geen ODE betalen. In 2020 vervangt de regeling de huidige salderingsregeling, waarbij jaarlijks van tevoren een subsidieplafond wordt vastgesteld. Voor gebruikers van de salderingsregeling komt er een soepele overgang.

Wiebes onderzoekt of ook grotere gebouwen - zoals scholen of kantoren - in de regeling kunnen worden opgenomen. Deze gebouwen verschillen in de omvang van hun opweksystemen, maar ook in hun energie-verbruikstarieven. De minister kijkt hoe de regeling deze groep goed kan bedienen zonder dat de regeling te ingewikkeld wordt. Verder onderzoekt hij of de Postcoderoosregeling voor ondersteuning van energiecoöperaties kan overgaan in een terugleversubsidie.

Omdat de terugleversubsidie is bedoeld om opwekkers van duurzame energie optimaal te faciliteren, komt er één loket bij RVO.nl waar huishoudens en bedrijven de terugleversubsidie kunnen aanvragen. Hoe de hoeveelheid teruggeleverde stroom gemeten wordt, en welke rol de slimme meter hierin heeft, wordt nog bekeken. De minister wil het voorstel voor de nieuwe terugleversubsidie deze zomer gereed hebben.

Veld zonnepanelen Zonneweide

Documenten:

Kamerbrief Stimuleringsbeleid lokale hernieuwbare elektriciteitsproductie

Minister Wiebes (EKZ) informeert de Tweede Kamer over het stimuleringsbeleid lokale hernieuwbare elektriciteitsproductie. Kamerstuk: Kamerbrief | 15-06-2018

Bijlagen:

Eindrapport - Evaluatie Regeling Verlaagd TariefRapport

18-06-2018

Zie ook:

Duurzame energie

Verantwoordelijk: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Nieuwsblok

Als nieuwe lokale partij willen wij met onze inbreng in de samenleving een steen leggen in de stroming van de samenleving. Door deze steen zal de stroming nooit meer hetzelfde zijn.

Bij deze willen we de mensen achter de schermen heel hartelijk bedanken voor hun tomeloze inzet..
Nadat op 14 december 2017 we de Akte van oprichting hadden ondertekent moest er nog een partijprogramma worden geschreven een logo en website worden ontworpen en worden geprogrammeerd stellingen worden beantwoord etc. etc.
Dit werk is allemaal gedaan door twee personen n.l. Gerrit Kranenbarg en Mirjam Bouwman.
Bedankt voor al dit werk in een zeer korte tijd.
Het bestuur van Partij voor Mens en Milieu.

Gerrit Kranenbarg is hier de winddeler.
Zoals u ziet zijn we als partij zeer begaan met maatschappij en milieu en zetten onze woorden ook om in daden.