PMM

Partij voor Mens en Milieu

Verkeer en Vervoer
Nr. Standpunt Onze mening Uitleg van onze mening
32.(25) De gemeente moet geld investeren in de verbreding en ondertunneling van de Europaweg. Niet mee eens We zijn hier niet mee eens omdat ons inzien de noodzaak van deze verbreding ons ontgaat. Wij missen de onderbouwing van dit plan.
33.(26) Parkeertarieven moeten worden verlaagd om de binnenstad aantrekkelijker te maken. Niet mee eens We zijn hier niet mee eens. Maar we zijn er wel van overtuigd dat ze ook niet moeten stijgen. Gewoon zo laten dus.


Verkeer en vervoer is in Doetinchem no steeds een zorgenkindje. Je ziet dat er bepaalde beslissingen zijn genomen die voor de bewoners een groter negatief effect hebben dan dat voorspeld is door de deskundigen. Wij zijn de mening toegedaan dat er goed gekeken moet worden naar de grote van de voertuigen en de draaicirkel van betreffende voertuigen.
Verder zie je dat er oplossingen aangebracht zijn die het niet veiliger maken maar gevaarlijker. De veiligheidsrisico zijn ons inziens met verkeerde aannames gedaan.

Nieuwsblok

Als nieuwe lokale partij willen wij met onze inbreng in de samenleving een steen leggen in de stroming van de samenleving. Door deze steen zal de stroming nooit meer hetzelfde zijn.

Bij deze willen we de mensen achter de schermen heel hartelijk bedanken voor hun tomeloze inzet..
Nadat op 14 december 2017 we de Akte van oprichting hadden ondertekent moest er nog een partijprogramma worden geschreven een logo en website worden ontworpen en worden geprogrammeerd stellingen worden beantwoord etc. etc.
Dit werk is allemaal gedaan door twee personen n.l. Gerrit Kranenbarg en Mirjam Bouwman.
Bedankt voor al dit werk in een zeer korte tijd.
Het bestuur van Partij voor Mens en Milieu.

Gerrit Kranenbarg is hier de winddeler.
Zoals u ziet zijn we als partij zeer begaan met maatschappij en milieu en zetten onze woorden ook om in daden.