PMM

Partij voor Mens en Milieu

Verkeer en Vervoer
Nr. Standpunt Onze mening Uitleg van onze mening
32.(25) De gemeente moet geld investeren in de verbreding en ondertunneling van de Europaweg. Niet mee eens We zijn hier niet mee eens omdat ons inzien de noodzaak van deze verbreding ons ontgaat. Wij missen de onderbouwing van dit plan.
33.(26) Parkeertarieven moeten worden verlaagd om de binnenstad aantrekkelijker te maken. Niet mee eens We zijn hier niet mee eens. Maar we zijn er wel van overtuigd dat ze ook niet moeten stijgen. Gewoon zo laten dus.


Verkeer en vervoer is in Doetinchem no steeds een zorgenkindje. Je ziet dat er bepaalde beslissingen zijn genomen die voor de bewoners een groter negatief effect hebben dan dat voorspeld is door de deskundigen. Wij zijn de mening toegedaan dat er goed gekeken moet worden naar de grote van de voertuigen en de draaicirkel van betreffende voertuigen.
Verder zie je dat er oplossingen aangebracht zijn die het niet veiliger maken maar gevaarlijker. De veiligheidsrisico zijn ons inziens met verkeerde aannames gedaan.

Nieuwsblok

Als nieuwe lokale partij willen wij met onze inbreng in de samenleving een steen leggen in de stroming van de samenleving. Door deze steen zal de stroming nooit meer hetzelfde zijn.

3 januari 2019

We zijn nu bijna een jaar na de Gemeenteraadsverkiezingen. Dit is het moment om even de balans op te maken. Wij zijn maatschappijkritisch en onze oplossingen zijn realistisch, werkbaar en betaalbaar. En geen losse kreten zoals van de huidige zittend politieke partijen.

Ondanks alle inspanningen van het centrummangement (bij monde van Jos Tiemessen artikel de gelderlander 31-12-18) moeten zij helaas ook bekennen dat er geen verbetering is het winkelaanbod van de binnenstad, maar dat er alleen verplaatsing heeft plaatsgevonden.

Wat er wel is gebeurd dat er er verslechtering heeft plaatgevonden doordat er van de Gemeente Doetinchem een stemming heeft plaatsgevonden in de Vereniging van Vastgoedeigenaren in Doetinchem. Met behulp van een BIZ gaan alle vastgoedeigenaren in de binnenstad van Doetinchem voor 5 jaar een financiële bijdrage leveren, met als doel het versterken van de aantrekkelijkheid van de binnenstad. Deze financiele ondersteuning wordt uiteindelijk weer afgewenteld op de ondernemers en huurders van de beteffende panden. Met als gevolg nog meer leegstand van de panden omdat de huur ook hierdoor onbetaalbaar wordt. (Zie ook opmerking hierover in he verkiezingprogramma).

Andere uitspraken zonder inhoud zijn de mileumaatregelen zoals we gaan van het gas af. Het is al via verschillende media bekendgemaakt dat dat op dit moment nog niet mogelijk is. (ook een conclusie van installateurs op de Lekker Wonen Beurs 2018 van de Rabobank.) Auteur Gerrit Kranenbarg.

Gerrit Kranenbarg is hier de winddeler.
Zoals u ziet zijn we als partij zeer begaan met maatschappij en milieu en zetten onze woorden ook om in daden.