PMM

Partij voor Mens en Milieu

Gelderlander standpunten
Nr. Standpunt Onze mening Uitleg van onze mening
1Er mag geen tweede coffeeshop worden gevestigd in Doetinchem. Oneens Wanneer er een tweede coffeeshop is is er meer concurrentie en heb je minder last van onbetaalbaar worden van dergelijke producten. Wij zijn wel van mening dat je moet voorkomen dat de drugshandel nog meer in de illegaliteit komt en daardoor de prijzen dusdanig hoog worden dat de criminaliteit daardoor toeneemt. Wel moet er, net zoals bij horeca, controle op komen dat mensen niet onder invloed van hallucinerende middelen deelnemen aan het verkeer en overlast veroorzaken in het openbare leven.
2.Er mag maar een beperkt aantal nieuwe huizen worden gebouwd. OneensWij vinden wel dat er niet meer gebouwd moet worden dan dat er vraag is. Je ziet nu dat er een gedeelte verkocht is en de rest voor leegstand wordt gebouwd. Dat is een slechte zaak en niet duurzaam plus verspilling van materialen. Verder is van belang dat er meer woningen komen die voldoen aan de woonwensen van deze tijd en dat ze betaalbaar moeten zijn. Dus woningen voor elke inkomensgroepen.
3.Doetinchem moet een proef doen met een basisinkomen.EensHier zijn we helemaal mee eens. De reden hiervoor is dat er meer begrip en respect ontstaat voor mensen die moeilijk werk kunnen vinden. Door dit basisinkomen komt er meer rust in het leven van deze mensen en kunnen ze daardoor met financiële zekerheid het werk opzoeken wat geschikt is voor hen.
4.Doetinchem moet samengaan met de buurgemeenten Bronckhorst, Oude IJsselstreek en Montferland.Oneens Het is heel belangrijk om op bestuurlijk niveau nauwer samen te werken. Maar de verschillen per gemeente zijn te groot om deze allemaal vanuit hetzelfde bestuurlijk orgaan te besturen. Dit zou een verarming van de streek en identiteit van de verschillende gemeentes zijn. .
5. In Doetinchem moet een hogeschool met zorgopleidingen komen. EensWe zijn hier mee eens omdat dit ook ten goede kan komen aan de zorgvraagstelling vanuit de maatschappij. Wel plaatsen we hier als kanttekening bij dat zorgvuldig moet worden gekeken of dit een realistisch plan is en of haalbaar.
6.Kemper Kip mag geen scharrelkippenbedrijf bouwen dichtbij een woonwijk.Oneens Er zij nu al diverse agrarische bedrijven met meer vervuiling en overlast gevestigd dicht bij de woonwijk. Kemper Kip wil een innoverende en vernieuwende onderneming zijn die alles in het werk stelt om minder overlast te veroorzaken dan het nu gevestigde agrarische bedrijf op die locatie. Dit bedrijf kan ook een stimulans zijn voor de bestaande bedrijven om ook meer biologisch en minder vervuilend te zijn.
7.Alle boerderijen moeten gesplitst kunnen worden zodat er meerdere gezinnen kunnen wonen.EensDit moet mogelijk zijn omdat in de toekomst nog meer dan nu mensen langer thuis moeten blijven wanneer ze hulpbehoevend zijn. Met dit zorg je dat de eerste lijnhulp beter georganiseerd word doordat je de noaberhulp weer wat gebruikt. Plus dat er mensen zijn die voor elkaar klaar staan wanneer dat nodig is.
8.Doetinchem moet geld uitgeven aan een 'jongerenhotel' voor studenten en werkende jongeren.Oneens Doetinchem zelf moet hier geen geld aan uitgeven. Wel moet Doetinchem meewerken aan het feit dat er marktpartijen zijn die dit realiseren. Maar hier bepaald ook weer de vraag of het realistisch. Zou ook heel goed opgelost kunnen worden met meer aangepaste woonruimte voor deze doelgroep.
9.Er mogen alleen nog huizen worden gebouwd zonder gasaansluiting.EensDit is een goed idee maar wel moet dan gekeken worden of alle energie perceel gebonden duurzaam opgewekt wordt. Dit is met de juiste keuzes nu al heel goed realiseerbaar.
10.Gaanderen en Wehl moeten weer een bibliotheek krijgen.EensDe afstand tot de bibliotheek in Doetinchem is nu te groot voor Wehl en Gaanderen. Deze bibliotheken hoeven niet alles te hebben wat de hoofdvestiging heeft. Dit kan opgelost worden door te reserveren van het gewenste boek of dergelijke.
11.In Gaanderen, Wehl en Nieuw-Wehl moeten meer nieuwe huizen worden gebouwd.EensWij vinden wel dat er meer gebouwd mag worden maar niet meer dan dat er vraag is. Voor Gaanderen, Wehl en Nieuw-Wehl is dit namelijk belangrijk om ze leefbaar te houden en te zorgen dat de middenstanders die de eerste levensbehoefte verkopen ook levensvatbaar kunnen zijn.
12.Er moeten meer uitgaansmogelijkheden komen voor jongeren van 14 tot 18 jaar in het centrum.EensMee eens maar dat is geen taak van de gemeente, deze taak ligt bij de middenstanders wanneer er voldoende vraag is komt er vanzelf een ondernemer die er brood inziet en het opstart.
13.De gemeente moet meer geld uitgeven aan het binnenhalen van grote sportevenementen.OneensDe gemeente moet de sportverenigingen faciliteren in deze wanneer zij een grote sportevenementen willen organiseren.
14.Doetinchem moet subsidie geven aan beginnende ondernemers in de binnenstad.OneensDoetinchem moet zich inspannen om duidelijke afspraken te maken met de vastgoedbeheerders. De vastgoedbeheerders moeten zich realiseren dat de vierkante meter prijzen voor een stad als Doetinchem veel te hoog zijn en hierdoor de beginnende ondernemers het niet redden. Verder moet er het besef komen dat langdurige leegstand verloedering betekent en dat weer criminaliteit in de hand werkt. Het is van de zotte dat panden zo langdurig kunnen leegstaan zonder consequenties voor de vastgoedbeheerders.
15.Stadion De Vijverberg moet een aparte afslag krijgen aan de Oostelijke Randweg.EensOm de overlast in de woonwijk tijdens voetbalwedstrijden te verminderen is dit belangrijk. Wanneer de afslag gerealiseerd wordt moet er wel voor gezorgd worden dat het verkeer om de woonwijk geleid word.
16.De C. Missetstraat, tussen de Oude IJssel en het centrum van Doetinchem, moet een tunnel worden.OneensGeen goed plan want daarmee straf je de fietsers ook. Fietsers zijn in Doetinchem al op veel te veel plaatsen ondergeschikt aan het autoverkeer. Voetgangersbruggen over de C. Missetstraat is realistischer.
17.Doetinchem moet een poppodium krijgen.EensAlleen wanneer het bedrijfsmatig haalbaar is en er een organisatie er heil inziet. Er moet geen gemeentegeld naar toe alleen faciliteren vanuit de gemeente en eventueel een kleine bijdrage.
18.De gemeente moet zorgen voor een openbaar toilet in de binnenstad.EensEr zijn in Doetinchem te weinig plekken waar je tijden het winkelen even naar het toilet kunt gaan. Wanneer je om je heen kijkt in andere landen over de wereld zie je dat een openbaar toilet de normaalste zaak is.
19.Vluchtelingen moeten voorrang krijgen bij het toewijzen van huurwoningen.OneensIedereen moet gelijke kansen hebben in deze. Alle mensen die in onze maatschappij leven hebben recht op een woning die betaalbaar is voor hun inkomen.
20.Vluchtelingen moeten zelf zorgen dat ze de Nederlandse taal leren.EensWe vinden wel dat de vluchtelingen alle hulp en ondersteuning moeten krijgen die nodig is om dit te realiseren.
21.Fietsers moeten door het voetgangersgebied van de Doetinchemse binnenstad kunnen rijden.OneensJe ziet nu al regelmatig dat de fietsers geen rekening houden met de voetgangers. Er zijn in de binnenstad gewoon plekken waar dit onrealistisch is en gevaarlijke situaties oplevert.
22.Er moeten meer opvangmogelijkheden komen voor verwarde personen, zodat die niet over straat zwerven.EensWat je nu ziet is dat de politie niet in staat is om verwarde personen adequaat te helpen omdat door overheidsmaatregelen alles is wegbezuinigd. En mensen die hulp nodig hebben nergens terecht kunnen omdat hun profielschets te licht bevonden wordt. En daardoor door opvanginstellingen geweigerd worden.
23.De grond op het A18 Bedrijvenpark moet goedkoper worden.OneensDit maakt het alleen maar aantrekkelijker voor vastgoedbeheerders met het risico dat ze voor leegstand gaan bouwen en of bestaande bedrijven daar naar toe lokken. Wat als gevolg heeft dat bestaande industrieterrein leeg loop met verloedering waardoor er weer criminaliteit onstaat.
24.Doetinchem moet minder samenwerken met de andere Achterhoekse gemeenten.OneensSamenwerken in de regio is heel belangrijk om sterk te staan in de opstelling naar Den Haag toe. Alleen moet je er wel voor waken dat de diversiteit van de Achterhoekse gemeenten gewaarborgd blijft. Door een instrument in de samenwerking waarmee de gemeenten kunnen ingrijpen wanneer niet aan de afspraken wordt voldaan.
25.Doetinchem moet maximaal vier wethouders hebben.OneensIn deze moet je kijken naar de taken die een wethouder toebedeeld gekregen heeft. Dus moet je voor de kwaliteit van het werk er voor waken dat de wethouder overbelast wordt. Wil ook niet zeggen dat betreffende wethouder het op zijn sloffen af moet kunnen. Dit betekend dat er een goede balans moet zijn.
26.Parkeren in parkeergarages moet flink goedkoper worden.OneensDe kosten zijn op dit moment acceptabel. Je moet er voor waken dat de kosten van de parkeergarage niet hoger zijn dan de opbrengsten. Wanneer dat opbrengsten van een parkeergarage te laag zijn moet er weer geld van de gemeente bij. Dit heeft weer als gevolg dat we ergens weer zwaarder belast zullen worden.
27.De Nederlandse vlag moet in de Doetinchemse raadszaal komen te hangen.NeutraalAlleen bij speciale momenten zou dit wel toepasselijk zijn. Maar er zijn ook tal van momenten waar dit niet noodzakelijk is.
28.Doetinchem moet referenda houden over belangrijke besluiten.EensDe mening van de burgers van de gemeente Doetinchem worden op dit moment te vaak weggewuifd of aan de kant geschoven als niet belangrijk.
29.De gemeente Doetinchem moet zelf wiet gaan kweken.OneensDe gemeente Doetinchem moet legale wietteelt toestaan maar niet zelf gaan kweken. Je ziet nu al te vaak dat de gemeente Doetinchem alles naar zich toe probeert te halen. Wat als gevolg heeft dat ze op de stoel van de ondernemer gaan zitten. De gemeente Doetinchem heeft een bestuurlijke functie en die moet je niet gaan vermengen met ondernemerschap dan krijg je n.l. belangenverstrengeling waarbij het bestuur zich privileges toekent die niet aan een ondernemer gegeven wordt.
30.De gemeente Doetinchem moet alle bordelen sluiten.OneensWel belangrijk is dat de dames en of heren die hier werkzaam zijn dit op vrijwillige basis doen en gefaciliteerd worden met de ruimte die nodig is voor dit werk. En niet dat de pooiers en uitbuiters hier de scepter zwaaien. Doordat mensen naar bordelen kunnen gaan help je de maatschappij ook om aanranding en verkrachting te verminderen.
31.Boerderij 't Mentingslag moet niet wijken voor het nieuwe Slingeland Ziekenhuis.OneensBoerderij 't Mentingslag moet in zijn huidige vorm behouden blijven en indien het niet anders kan opgenomen worden in de plannen van het nieuwe Slingeland Ziekenhuis. Het nieuwe Slingeland Ziekenhuis is nog geen gelopen race want in alle discussies mis ik de totale infrastructuur die daar nog gerealiseerd moet worden om het voor ouderen met scootmobiel, fietsers wandelaars vanaf het treinstation e.d. bereikbaar te maken. het is onrealistisch om te denken dat er alleen maar auto verkeer komt.
32.De koopzondagen moeten worden afgeschaft.OneensJe moet in deze de ondernemer de mogelijkheid geven om te beslissen of het noodzakelijk om een koopzondag te hebben of niet.


Nieuwsblok

Als nieuwe lokale partij willen wij met onze inbreng in de samenleving een steen leggen in de stroming van de samenleving. Door deze steen zal de stroming nooit meer hetzelfde zijn.

3 januari 2019

We zijn nu bijna een jaar na de Gemeenteraadsverkiezingen. Dit is het moment om even de balans op te maken. Wij zijn maatschappijkritisch en onze oplossingen zijn realistisch, werkbaar en betaalbaar. En geen losse kreten zoals van de huidige zittend politieke partijen.

Ondanks alle inspanningen van het centrummangement (bij monde van Jos Tiemessen artikel de gelderlander 31-12-18) moeten zij helaas ook bekennen dat er geen verbetering is het winkelaanbod van de binnenstad, maar dat er alleen verplaatsing heeft plaatsgevonden.

Wat er wel is gebeurd dat er er verslechtering heeft plaatgevonden doordat er van de Gemeente Doetinchem een stemming heeft plaatsgevonden in de Vereniging van Vastgoedeigenaren in Doetinchem. Met behulp van een BIZ gaan alle vastgoedeigenaren in de binnenstad van Doetinchem voor 5 jaar een financiële bijdrage leveren, met als doel het versterken van de aantrekkelijkheid van de binnenstad. Deze financiele ondersteuning wordt uiteindelijk weer afgewenteld op de ondernemers en huurders van de beteffende panden. Met als gevolg nog meer leegstand van de panden omdat de huur ook hierdoor onbetaalbaar wordt. (Zie ook opmerking hierover in he verkiezingprogramma).

Andere uitspraken zonder inhoud zijn de mileumaatregelen zoals we gaan van het gas af. Het is al via verschillende media bekendgemaakt dat dat op dit moment nog niet mogelijk is. (ook een conclusie van installateurs op de Lekker Wonen Beurs 2018 van de Rabobank.) Auteur Gerrit Kranenbarg.

Gerrit Kranenbarg is hier de winddeler.
Zoals u ziet zijn we als partij zeer begaan met maatschappij en milieu en zetten onze woorden ook om in daden.