PMM

Partij voor Mens en Milieu

Hier vind u standpunten van ons voorgelegde stellingen.

Van de volgende onderwerpen zijn ons stellingen voorgelegd:

Veiligheid
Bouwen en Wonen
Cultuur, Sport en Recreatie
Duurzaamheid, Natuur en Milieu
Economie en Financiën
Onderwijs en Jeugd
Ouderen
Sociaal Beleid
Verkeer en Vervoer
Voorzieningen
Zorg
Bestuur.
Gelderlander standpunten.

De stellingen verlangen nog wel wat meer uitleg dan dat de stellingen veronderstellen. Het is te eenvoudig om de problemen van Doetinchem en onze zienswijze op deze manier te beschrijven.

Op de bladzijde van de onderwerpen vind u een bredere uitleg.

Naast de kieskompas standpunten zijn ons ook diverse standpunten door De Gelerlander voorgelegd. Die vindt u hier.
Downloads

PDF met standpunten die ook op de site staan. Download hier

Nieuwsblok

Als nieuwe lokale partij willen wij met onze inbreng in de samenleving een steen leggen in de stroming van de samenleving. Door deze steen zal de stroming nooit meer hetzelfde zijn.

3 januari 2019

We zijn nu bijna een jaar na de Gemeenteraadsverkiezingen. Dit is het moment om even de balans op te maken. Wij zijn maatschappijkritisch en onze oplossingen zijn realistisch, werkbaar en betaalbaar. En geen losse kreten zoals van de huidige zittend politieke partijen.

Ondanks alle inspanningen van het centrummangement (bij monde van Jos Tiemessen artikel de gelderlander 31-12-18) moeten zij helaas ook bekennen dat er geen verbetering is het winkelaanbod van de binnenstad, maar dat er alleen verplaatsing heeft plaatsgevonden.

Wat er wel is gebeurd dat er er verslechtering heeft plaatgevonden doordat er van de Gemeente Doetinchem een stemming heeft plaatsgevonden in de Vereniging van Vastgoedeigenaren in Doetinchem. Met behulp van een BIZ gaan alle vastgoedeigenaren in de binnenstad van Doetinchem voor 5 jaar een financiële bijdrage leveren, met als doel het versterken van de aantrekkelijkheid van de binnenstad. Deze financiele ondersteuning wordt uiteindelijk weer afgewenteld op de ondernemers en huurders van de beteffende panden. Met als gevolg nog meer leegstand van de panden omdat de huur ook hierdoor onbetaalbaar wordt. (Zie ook opmerking hierover in he verkiezingprogramma).

Andere uitspraken zonder inhoud zijn de mileumaatregelen zoals we gaan van het gas af. Het is al via verschillende media bekendgemaakt dat dat op dit moment nog niet mogelijk is. (ook een conclusie van installateurs op de Lekker Wonen Beurs 2018 van de Rabobank.) Auteur Gerrit Kranenbarg.

Gerrit Kranenbarg is hier de winddeler.
Zoals u ziet zijn we als partij zeer begaan met maatschappij en milieu en zetten onze woorden ook om in daden.