PMM

Partij voor Mens en Milieu

Kabinet erkent fout: Energierekeningen vallen hoger uit dan verwacht


Bron Nu.nl

Kabinet erkent fout: Energierekeningen vallen hoger uit dan verwacht

De hoogte van de energierekeningen is inderdaad te laag ingeschat, geeft de regering toe tegenover NU.nl, na berichtgeving van het AD. De schattingen waren wel gebaseerd op de laatste schattingen van het Planbureau Leefomgeving (PBL), maar die kwamen uit 2017.
Uit berekeningen van NU.nl, en later ook van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), blijkt dat de energierekening dit jaar met ruim 330 euro stijgt. Staatssecretaris Mona Keijzer (Energie & Klimaat) zei destijds in de Kamer dat het niet zo'n vaart zou lopen.
Minister Eric Wiebes (Klimaat) hield eind vorig jaar nog rekening met een stijging van 108 euro per jaar per huishouden, gebaseerd op cijfers van het PBL.
Een deel van dat bedrag werd volgens Wiebes weer teruggesluisd via de inkomstenbelasting die sinds dit jaar is verlaagd. "Het is de veel geuite wens om het verbruik zwaarder te belasten en arbeid minder te belasten", zei de bewindsman destijds in een Kamerdebat.

Er zijn geen recentere cijfers


De schattingen van het kabinet vallen lager uit dan de werkelijke stijging omdat het ministerie zich baseerde op de meest actuele cijfers van het PBL, die uit het najaar van 2017 komen. Recentere cijfers zijn er niet. Het PBL is bovendien druk met het doorberekenen van het conceptklimaatakkoord.
Het PBL gaat er in de studie van 2017 nog van uit dat er minder gas en elektriciteit zou worden afgenomen en dat de marktprijzen voor gas en stroom minder hard zouden stijgen.
Die aannames zijn echter verouderd. De leveringsprijzen zijn juist hard gestegen; gas is 21 procent duurder en elektriciteit 31 procent. Een nieuwe studie van het PBL volgt in oktober dit jaar.

Ombudsman: Overheid te streng bij innen van schulden


Bron nu.nl

Ombudsman: Overheid te streng bij innen van schulden

Wie schulden heeft bij overheidsinstanties, bijvoorbeeld door boetes of terugvordering van huur- of zorgtoeslag, ontvangt vaak geen duidelijk schuldenoverzicht. Ook klagen mensen dat persoonlijk contact met medewerkers niet mogelijk is, zegt de nationale ombudsman Reinier van Zutphen.
De overheid moet duidelijker communiceren, waar nodig persoonlijk contact opnemen met mensen en zich bij het invorderen inspannen om het verder oplopen van schulden te voorkomen, schrijft de ombudsman.

Overheidsinstanties werken volgens de ombudsman "te veel vanuit hun eigen kaders" als ze schulden invorderen. Zo weten mensen niet dat ze meestal een betalingsregeling kunnen treffen.
"Veel mensen willen wel betalen, maar kunnen dat niet. De overheid houdt daar geen rekening mee", zegt Van Zutphen. Overheidsorganisaties werken volgens hem niet of nauwelijks samen, wat kan leiden tot onnodige invorderingsacties. "De overheid moet bij het invorderen oog hebben voor de positie en het belang van mensen met schulden."
De ombudsman dringt aan op maatregelen en wil begin 2020 van staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken) horen of de invorderingsprocedures zijn verbeterd.

Staatssecretaris: Overheid mag schuldproblematiek niet nog erger maken


Bron nu.nl

Staatssecretaris: Overheid mag schuldproblematiek niet nog erger maken

Mensen met schulden mogen niet door toedoen van de overheid nog dieper in de problemen raken, zegt staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken. Ze reageert op het rapport van de nationale ombudsman waarin staat dat overheidsinstanties te streng zijn als ze schulden innen.

Ombudsman Reinier van Zuthpen drong in zijn verslag aan op maatregelen en wil in 2020 van de staatssecretaris horen of de invorderingsprocedures zijn verbeterd.

Er zijn al tal van acties uitgestippeld om mensen met schulden bij te staan, zegt Van Ark. "Een belangrijke maatregel die ervoor moet zorgen dat iemand na een beslaglegging voldoende geld overhoudt om van te leven, heeft vertraging opgelopen. Dat is zuur."

Veel mensen willen wel betalen, maar kunnen dat niet, zegt de ombudsman, en de overheid houdt daar geen rekening mee. Overheidsorganisaties werken volgens hem niet of nauwelijks samen, wat kan leiden tot onnodige invorderingsacties.

Van Zuthpen is al jaren ontevreden met het invorderingsbeleid. In 2013 bracht hij het rapport In het krijt bij de overheid'uit, waarin de knelpunten bij invordering door de overheid worden beschreven.

Zes jaar later zijn de meeste knelpunten uit dat rapport nog steeds niet opgelost, ondanks meerdere plannen van de overheid. Van Zutphen: "Ik vind het zorgwekkend dat er nog steeds mensen verder in de financiële problemen komen door toedoen van de overheid. Overheidsinstanties moeten daar nú wat aan doen. Het uitstellen van wet- en regelgeving mag geen reden zijn om te wachten."

Dit alles lezende kun je niet anders tot de conclusie komen dat je bij moeilijkheden door de overheid nog meer problemen krijgt inplaats dat je geholpen wordt. De beloftes van de overheden over het algemeen alleen maar lege beloftes zijn.

Auteur G. Kranenbarg 24 februari 2019

Met uw hulp willen we “een steen verleggen in de rivier” waardoor de stroming voor altijd verandert.

Nieuwsblok

Als nieuwe lokale partij willen wij met onze inbreng in de samenleving een steen leggen in de stroming van de samenleving. Door deze steen zal de stroming nooit meer hetzelfde zijn.

3 januari 2019

We zijn nu bijna een jaar na de Gemeenteraadsverkiezingen. Dit is het moment om even de balans op te maken. Wij zijn maatschappijkritisch en onze oplossingen zijn realistisch, werkbaar en betaalbaar. En geen losse kreten zoals van de huidige zittend politieke partijen.

Ondanks alle inspanningen van het centrummangement (bij monde van Jos Tiemessen artikel de gelderlander 31-12-18) moeten zij helaas ook bekennen dat er geen verbetering is het winkelaanbod van de binnenstad, maar dat er alleen verplaatsing heeft plaatsgevonden.

Wat er wel is gebeurd dat er er verslechtering heeft plaatgevonden doordat er van de Gemeente Doetinchem een stemming heeft plaatsgevonden in de Vereniging van Vastgoedeigenaren in Doetinchem. Met behulp van een BIZ gaan alle vastgoedeigenaren in de binnenstad van Doetinchem voor 5 jaar een financiële bijdrage leveren, met als doel het versterken van de aantrekkelijkheid van de binnenstad. Deze financiele ondersteuning wordt uiteindelijk weer afgewenteld op de ondernemers en huurders van de beteffende panden. Met als gevolg nog meer leegstand van de panden omdat de huur ook hierdoor onbetaalbaar wordt. (Zie ook opmerking hierover in he verkiezingprogramma).

Andere uitspraken zonder inhoud zijn de mileumaatregelen zoals we gaan van het gas af. Het is al via verschillende media bekendgemaakt dat dat op dit moment nog niet mogelijk is. (ook een conclusie van installateurs op de Lekker Wonen Beurs 2018 van de Rabobank.) Auteur Gerrit Kranenbarg.

Gerrit Kranenbarg is hier de winddeler.
Zoals u ziet zijn we als partij zeer begaan met maatschappij en milieu en zetten onze woorden ook om in daden.