PMM

Partij voor Mens en Milieu

Ouderen
Nr. Standpunt Onze mening Uitleg van onze mening
25. De gemeente moet meer geld investeren in ontmoetingsplaatsen voor ouderen. Niet mee eens Onze mening in deze is dat er eerst beter gekeken moet worden of de bestaande ontmoetingsplekken wel in de behoefte van de ouderen voorzien. En vanuit initiatieven van ouderen deze kunnen helpen om die te realiseren. En niet zomaar plekken creëren waarvan achteraf blijkt dat er geen behoefte aan is..
26.(19) Er moet een gratis buskaart komen voor 65-plussers Niet mee eens Wij vinden het een goed idee wanneer minder draagkrachtige AOW-ers gratis met openbaar vervoer zouden kunnen reizen. Dus wanneer de regeling inkomensafhankelijk is. Bovendien: hoe wil men dat realiseren met de OV-bedrijven? Valt buiten gemeentepolitiek?


De groep ouderen zal een steeds belangrijker plaats in onze gemeente innemen omdat deze groep snelgroeiende is. Maar ook de groep mindervalide en hulpbehoevende zal toenemen. Om deze groepen volwaardig te laten meedraaien moet er met straten, winkels horeca meer rekening worden gehouden dan dat wij nu soms zien. Er zijn nog heel veel situaties waarin ouderen, mindervaliden e.d. niet kunnen wat zij zouden moeten kunnen.
Van belang dat is ook dat er voldoende hulp en ondersteuning is voor diegene die dit nodig hebben.

Iedereen moet zelfstandig kunnen meedoen in onze maatschappij.

Er wordt continu geroepen dat er te weinig mensen zijn voor de hulpverlening zorg en dergelijke. Dan is het meer dan noodzakelijk om op de toekomst voorbereidt te zorgen dat alle mensen zolang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Om dit mogelijk te maken moeten er voldoende aangepaste woonruimte zijn met de eerste leven behoeftes dicht in de buurt. Maar ook de infrastructuur moet er op aangepast zijn.
Wat je nu ziet is dat de straten, fietspaden en trottoirs over het algemeen niet geschikt zijn voor mensen in een rolstoel, rollator, scootmobiel e.d. vervoermiddelen voor de mindervalide mensen. Als je weet dat deze mensen over het algemeen midden over de straten (in het voetgangersgebied) het trottoir lopen dan ben je behoorlijk dom bezig om dan midden in die straten en trottoir een gaat aan te leggen. De mindervalide mensen ondervinden hinder van dergelijke goten. Of wanneer je feitspaden voor tweerichtingsverkeer gaat aanleggen die maar 1,55 m á 1,60 m breed zijn.
Of zoals bij de Dekamarkt/Action in de buurt waar je mensen met mindervalidefietsen over de nauwe ingang naar parkeerplaats stuurt om naar de winkels te kunnen. Met alle gevaren van dien. En zo zijn er nog tal van andere voorbeelden waar het nog lang niet op orde is met de infrastructuur. Er moeten op infrastructuur nog hele andere besluiten worden genomen dan dat men tot op moment gedaan heeft om op de toekomst voorbereidt te zijn.

Leefbaarheid binnenstad, winkels en restaurants toegankelijk voor mindervaliden.

De binnenstad wordt weer leefbaar wanneer er een groter aanbod is aan diversiteit van winkels en een diversiteit aan artikelen die men aanbiedt. Helaas is het als beginnende ondernemer op dit moment niet mogelijk om iets nieuws te beginnen in de binnenstad. Als beginnende ondernemer overleef je het niet vanwege de hoge vierkante meterprijzen.

Vastgoedbeheerders moeten zich heel goed realiseren dat zij ook verantwoordelijk zijn door hun hoge prijzen dat de stad onaantrekkelijk wordt en er steeds minder panden gevuld zullen zijn. De vierkante meterprijzen zijn voor een Gemeente als Doetinchem veel te hoog. Bij veel leegstand komt er minder publiek en bij minder publiek zie je dat mensen weg blijven waardoor er weer meer leegstand ontstaat. Het kip ei verhaal.

De vastgoedbeheerders kunnen hier wat aan doen door de vierkante meterprijzen te verlagen zodat de beginnende ondernemer een reële kans van overleven hebben. De gemeente Doetinchem heeft als taak om er op toe te zien dat de vastgoedbeheerders hun pand niet verwaarlozen en daardoor criminaliteit en een onaantrekkelijke binnenstad ontstaat.
De ondernemers en winkeliers moeten zich terdege realiseren dat mindervalide mensen ook klanten zijn en hun ruimtes zo inrichten dat ook deze mensen kunnen deelnemen aan het normale leven en zelfstandig hun boodschappen kunnen doen en kunnen uitgaan. We zien nu nog heel veel winkels restaurants e.d. die niet geschikt zijn voor de mindervalide mens.


Auteur Gerrit Kranenbarg.

Ouderenzorg en sleutelkluisjes

Je hoort de laatste tiid dat er in toenemende mate bij ouderen en hulpbehoevende wordt ingebroken door het vernielen van sleutelkluisjes. Een sleutelkluisje aan de muur of andere uitwendige kentekens zoals sirenes of zwaailicht betekend voor de crimineel hier woont iemand die gemakkelijk te overvallen is.

In 2014 hebben wij via de voorlichting in de woonwijken met het Politekeurmerk Veilig Wonen hier al op gewezen dat de sleutelkluisjes een gevaar betekend voor de bewoners van het betreffende pand.

Onderstaande tekst plus meer hierover op de site van Aannersbedrijf G. Kranenbarg

Voor de (thuis)zorg hebben we een cilinder waar geen extra kastje of sleutel voor nodig is. Er zijn cilinderleveranciers waar u zorgcilinders kunt bestellen waar uw bewonerssleutel op past maar ook een speciale sleutel voor de zorgverlener. Kies ook voor een kierstandhouder die door de zorgverlener van buitenaf te ontgrendelen is met een speciale sleutel. Hang de sleutel van uw vluchtdeur op reikwijdte van deze deur maar op een onzichtbare plaats van buitenaf en, indien er een raampje aanwezig is, buiten reikwijdte van de inbreker. U moet erbij kunnen als u de deurkruk vasthoudt.

Dames en heren van de zorg neem uw verantwoordelijkheid haal die uiterlijke kenmerken van de muur, "schakel mensen in die echt verstand van veilige gebouwen hebben" en zorg voor een veilige en gezonde leefomgeving voor de hulpbehoevende onder ons.

Doetinchem had twee vakbekwame en erkende bedrijven op dit gebied maar zijn nooit om advies of hulp gevraagd in deze.

Auteur G. Kranenbarg 28 februari 2019

Nieuwsblok

Als nieuwe lokale partij willen wij met onze inbreng in de samenleving een steen leggen in de stroming van de samenleving. Door deze steen zal de stroming nooit meer hetzelfde zijn.

3 januari 2019

We zijn nu bijna een jaar na de Gemeenteraadsverkiezingen. Dit is het moment om even de balans op te maken. Wij zijn maatschappijkritisch en onze oplossingen zijn realistisch, werkbaar en betaalbaar. En geen losse kreten zoals van de huidige zittend politieke partijen.

Ondanks alle inspanningen van het centrummangement (bij monde van Jos Tiemessen artikel de gelderlander 31-12-18) moeten zij helaas ook bekennen dat er geen verbetering is het winkelaanbod van de binnenstad, maar dat er alleen verplaatsing heeft plaatsgevonden.

Wat er wel is gebeurd dat er er verslechtering heeft plaatgevonden doordat er van de Gemeente Doetinchem een stemming heeft plaatsgevonden in de Vereniging van Vastgoedeigenaren in Doetinchem. Met behulp van een BIZ gaan alle vastgoedeigenaren in de binnenstad van Doetinchem voor 5 jaar een financiële bijdrage leveren, met als doel het versterken van de aantrekkelijkheid van de binnenstad. Deze financiele ondersteuning wordt uiteindelijk weer afgewenteld op de ondernemers en huurders van de beteffende panden. Met als gevolg nog meer leegstand van de panden omdat de huur ook hierdoor onbetaalbaar wordt. (Zie ook opmerking hierover in he verkiezingprogramma).

Andere uitspraken zonder inhoud zijn de mileumaatregelen zoals we gaan van het gas af. Het is al via verschillende media bekendgemaakt dat dat op dit moment nog niet mogelijk is. (ook een conclusie van installateurs op de Lekker Wonen Beurs 2018 van de Rabobank.) Auteur Gerrit Kranenbarg.

Gerrit Kranenbarg is hier de winddeler.
Zoals u ziet zijn we als partij zeer begaan met maatschappij en milieu en zetten onze woorden ook om in daden.