PMM

Partij voor Mens en Milieu

Onderwijs en Jeugd
Nr. Standpunt Onze mening Uitleg van onze mening
22(16)Roken in speeltuinen moet worden verboden. Mee eensWij zijn hier onder voorbehoud mee eens. Maar wij vinden dat roken niet alleen in speeltuinen verboden moet worden maar ook op alle openbare plekken waar kinderen kunnen komen, zoals ook schoolpleinen en sportvelden en aanverwante sportgelegenheden.
23.(17) Het schoolzwemmen moet weer opnieuw worden ingevoerd, ook als dit de gemeente geld kost. Helemaal mee eens Hier zijn we helemaal mee eens omdat telkenmale weer bewezen wordt dat goed kunnen zwemmen van levensbelang is. De techniek van zwemmen leert ment het snelst wanneer men jong is en dat is in dit geval wanneer de kinderen naar de basisschool gaan..
24.(18) De gemeente moet meebetalen aan een regionaal initiatief om allochtone jongeren aan het werk te krijgen. Niet mee eens We zijn hier niet mee eens omdat het hier gelabeld wordt aan allochtone jongeren. Dit vinden wij discriminerend. Wij spreken van kansarme jongeren. Wij zijn voor de maatregel dat de gemeente meebetaalt aan een regionaal initiatief om kansarme jongeren aan het werk te krijgen.


Onderwijs en jeugd is heel belangrijk om dit op peil te houden, goed onderwijs is van belang voor de maatschappij van morgen. Er zal steeds meer behoefte komen aan mensen die in staat zijn om de veranderingen in de maatschappij zich snel eigen te maken om optimaal te kunnen functioneren in de maatschappij.
De jeugd is van belang voor de toekomst van deze omgeving want deze jeugd is de bestuurder van morgen. Ons advies is daarom houdt onderwijs, cultuur en sport op peil zodat de jeugd zich volledig kan ontwikkelen voor de toekomst. Het is ook belangrijk dat zwemlessen op weer terug komt op scholen.

Nieuwsblok

Als nieuwe lokale partij willen wij met onze inbreng in de samenleving een steen leggen in de stroming van de samenleving. Door deze steen zal de stroming nooit meer hetzelfde zijn.

3 januari 2019

We zijn nu bijna een jaar na de Gemeenteraadsverkiezingen. Dit is het moment om even de balans op te maken. Wij zijn maatschappijkritisch en onze oplossingen zijn realistisch, werkbaar en betaalbaar. En geen losse kreten zoals van de huidige zittend politieke partijen.

Ondanks alle inspanningen van het centrummangement (bij monde van Jos Tiemessen artikel de gelderlander 31-12-18) moeten zij helaas ook bekennen dat er geen verbetering is het winkelaanbod van de binnenstad, maar dat er alleen verplaatsing heeft plaatsgevonden.

Wat er wel is gebeurd dat er er verslechtering heeft plaatgevonden doordat er van de Gemeente Doetinchem een stemming heeft plaatsgevonden in de Vereniging van Vastgoedeigenaren in Doetinchem. Met behulp van een BIZ gaan alle vastgoedeigenaren in de binnenstad van Doetinchem voor 5 jaar een financiële bijdrage leveren, met als doel het versterken van de aantrekkelijkheid van de binnenstad. Deze financiele ondersteuning wordt uiteindelijk weer afgewenteld op de ondernemers en huurders van de beteffende panden. Met als gevolg nog meer leegstand van de panden omdat de huur ook hierdoor onbetaalbaar wordt. (Zie ook opmerking hierover in he verkiezingprogramma).

Andere uitspraken zonder inhoud zijn de mileumaatregelen zoals we gaan van het gas af. Het is al via verschillende media bekendgemaakt dat dat op dit moment nog niet mogelijk is. (ook een conclusie van installateurs op de Lekker Wonen Beurs 2018 van de Rabobank.) Auteur Gerrit Kranenbarg.

Gerrit Kranenbarg is hier de winddeler.
Zoals u ziet zijn we als partij zeer begaan met maatschappij en milieu en zetten onze woorden ook om in daden.