PMM

Partij voor Mens en Milieu

Onderwijs en Jeugd
Nr. Standpunt Onze mening Uitleg van onze mening
22(16)Roken in speeltuinen moet worden verboden. Mee eensWij zijn hier onder voorbehoud mee eens. Maar wij vinden dat roken niet alleen in speeltuinen verboden moet worden maar ook op alle openbare plekken waar kinderen kunnen komen, zoals ook schoolpleinen en sportvelden en aanverwante sportgelegenheden.
23.(17) Het schoolzwemmen moet weer opnieuw worden ingevoerd, ook als dit de gemeente geld kost. Helemaal mee eens Hier zijn we helemaal mee eens omdat telkenmale weer bewezen wordt dat goed kunnen zwemmen van levensbelang is. De techniek van zwemmen leert ment het snelst wanneer men jong is en dat is in dit geval wanneer de kinderen naar de basisschool gaan..
24.(18) De gemeente moet meebetalen aan een regionaal initiatief om allochtone jongeren aan het werk te krijgen. Niet mee eens We zijn hier niet mee eens omdat het hier gelabeld wordt aan allochtone jongeren. Dit vinden wij discriminerend. Wij spreken van kansarme jongeren. Wij zijn voor de maatregel dat de gemeente meebetaalt aan een regionaal initiatief om kansarme jongeren aan het werk te krijgen.


Onderwijs en jeugd is heel belangrijk om dit op peil te houden, goed onderwijs is van belang voor de maatschappij van morgen. Er zal steeds meer behoefte komen aan mensen die in staat zijn om de veranderingen in de maatschappij zich snel eigen te maken om optimaal te kunnen functioneren in de maatschappij.
De jeugd is van belang voor de toekomst van deze omgeving want deze jeugd is de bestuurder van morgen. Ons advies is daarom houdt onderwijs, cultuur en sport op peil zodat de jeugd zich volledig kan ontwikkelen voor de toekomst. Het is ook belangrijk dat zwemlessen op weer terug komt op scholen.

Nieuwsblok

Als nieuwe lokale partij willen wij met onze inbreng in de samenleving een steen leggen in de stroming van de samenleving. Door deze steen zal de stroming nooit meer hetzelfde zijn.

Bij deze willen we de mensen achter de schermen heel hartelijk bedanken voor hun tomeloze inzet..
Nadat op 14 december 2017 we de Akte van oprichting hadden ondertekent moest er nog een partijprogramma worden geschreven een logo en website worden ontworpen en worden geprogrammeerd stellingen worden beantwoord etc. etc.
Dit werk is allemaal gedaan door twee personen n.l. Gerrit Kranenbarg en Mirjam Bouwman.
Bedankt voor al dit werk in een zeer korte tijd.
Het bestuur van Partij voor Mens en Milieu.

Gerrit Kranenbarg is hier de winddeler.
Zoals u ziet zijn we als partij zeer begaan met maatschappij en milieu en zetten onze woorden ook om in daden.