PMM

Partij voor Mens en Milieu

Directeur sociale dienst erkent: menselijke maat moet beter bij ons

Naar aanleiding van diverse artikelen uit de gelderlander rond 19 feb.

‘Schrijnende werkwijze’ sociale dienst: ‘Mensen met een uitkering zijn doodsbang’
Directeur sociale dienst erkent: menselijke maat moet beter bij ons
‘Onderste steen boven over schrijnende werkwijze Achterhoekse sociale dienst Laborijn’
Werkloos? D’ran dankzij Laborijn!

2019 en dank aan de Rooie Vrouwen Oude IJsselstreek.

De laatste tijd komen er steeds meer schrijnende verhalen naar buiten over het disfunctioneren van de uitvoerders van de gemeentelijke regelgeving. Ons zijn ook al verhalen ten ore gekomen dat mensen die al jarenlang aangewezen zijn op een uitkering nu door toedoen van Laborijn hun levensbehoefte van de voedselbank moeten halen. Terwijl er een wethouder van de Gemeente Doetinchem de uitspraak deed van toezicht moet er zijn. Doetinchem filmt verdachten van fraude met bijstand.-Artikel Gelderlander.

Dezelfde wethouder zit in het dagelijks bestuur van Laborijn en in het Algemeen bestuur van Laborijn die de Gemeentelijke beleidslijnen bepalen en er op moeten toezien dat Laborijn de menselijke normen hanteerd. Je ziet hierin al dat het niet werkt vanwege een enorme belangeverstrengeling.

Bedenk wel dat Laborijn wordt aangestuurd door de bestuurders van de aangesloten gemeentes. Zie onderstaand stuktuurshema van Laborijn.

Laborijn Opgericht 1 januari 2016. Laborijn is de uitvoeringsorganisatie van de Participatiewet en de Wsw voor de gemeenten Doetinchem, Aalten en Oude IJsselstreek en de Wsw voor de gemeente Montferland. In 2017 is ook de gemeente Aalten toegetreden tot deze regeling en daarmee tot de organisatie Laborijn.

Directie

De directie van Laborijn wordt gevormd door:

 • Algemeen directeur
 • directeur Bedrijfsvoering

Managementteam

De directie, afdelingsmanagers en concerncontroller vormen samen het managementteam van Laborijn. Het managementteam bestaat uit:

 • Algemeen directeur
 • directeur Bedrijfsvoering
 • concerncontroller
 • afdelingsmanager Werkgeversdienstverlening & detachering
 • afdelingsmanager Ontwikkelen naar werk
 • afdelingsmanager Inkomen & Maatschappelijke participatie

Algemeen bestuur

Leden van het Algemeen Bestuur Laborijn zijn:

 • wethouder gemeente Doetinchem
 • wethouder gemeente Oude IJsselstreek
 • wethouder gemeente Aalten
 • wethouder gemeente Montferland
 • wethouder gemeente Doetinchem
 • wethouder gemeente Oude IJsselstreek
 • wethouder gemeente Aalten
 • wethouder gemeente Montferland

Het Algemeen Bestuur vergadert minimaal tweemaal per jaar.
De vergaderingen zijn openbaar.

Dagelijks bestuur

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit vijf leden. Vier leden zijn gekozen door en afkomstig uit het Algemeen Bestuur. Daarnaast komt één lid van buiten de kring van het Algemeen Bestuur. Het Dagelijks Bestuur bestaat per 1 januari 2018 uit:

 • wethouder gemeente Doetinchem
 • wethouder gemeente Oude IJsselstreek
 • wethouder gemeente Montferland
 • wethouder gemeente Aalten
 • Bestuurder met gezond Boerenverstand extern lid met veel connecties naar de plaatselijke overheden toe.
In Doetinchem is het nu zo dat de bestuurders die hebben geholpen met de oprichting en regelgeving dezelfde zijn dan de bestuurders die nu het disfunctioneren van Laborijn moeten beoordelen. We hebben nog dezelfde coalitie als in 2016 mischien wat andere namen maar wel dezelfde partijen met dezelfde partijpolitieke opvatting.

Zoals u zelf wel kunt concluderen zullen de huidige bestuurders niet het huidige beleid van Laborijn veroordelen omdat ze dan moeten toegeven dat ze zelf in de regelgeving en beleidsplannen voor Laborijn grove fouten hebben gemaakt en in het toezicht op de naleving van het menswaardig behandelen van clienten door Laborijn hebben gefaald.
Met als gevolg dat ze het boetekleed moeten aantrekken met politieke gevolgen.

Een ander aspect wat door bestuurders over het hoofd wordt gezien is dat het contoleapperaat vele male de kosten van de onterechte uitkeringen overscrijd en daarom economisch onverantwoord is.

Als zwak argument gebruiken ze "maar het gaat om belastinggeld van de bevolking" juist dames en heren bestuurders daar draait het om. Maar realiseer ook dat het veel te dure controleapperaat ook wordt betaald van het belastinggeld van de bevolking ons belastinggeld dus.

Auteur G. Kranenbarg 24 februari 2019

Met uw hulp willen we “een steen verleggen in de rivier” waardoor de stroming voor altijd verandert.

Nieuwsblok

Als nieuwe lokale partij willen wij met onze inbreng in de samenleving een steen leggen in de stroming van de samenleving. Door deze steen zal de stroming nooit meer hetzelfde zijn.

3 januari 2019

We zijn nu bijna een jaar na de Gemeenteraadsverkiezingen. Dit is het moment om even de balans op te maken. Wij zijn maatschappijkritisch en onze oplossingen zijn realistisch, werkbaar en betaalbaar. En geen losse kreten zoals van de huidige zittend politieke partijen.

Ondanks alle inspanningen van het centrummangement (bij monde van Jos Tiemessen artikel de gelderlander 31-12-18) moeten zij helaas ook bekennen dat er geen verbetering is het winkelaanbod van de binnenstad, maar dat er alleen verplaatsing heeft plaatsgevonden.

Wat er wel is gebeurd dat er er verslechtering heeft plaatgevonden doordat er van de Gemeente Doetinchem een stemming heeft plaatsgevonden in de Vereniging van Vastgoedeigenaren in Doetinchem. Met behulp van een BIZ gaan alle vastgoedeigenaren in de binnenstad van Doetinchem voor 5 jaar een financiële bijdrage leveren, met als doel het versterken van de aantrekkelijkheid van de binnenstad. Deze financiele ondersteuning wordt uiteindelijk weer afgewenteld op de ondernemers en huurders van de beteffende panden. Met als gevolg nog meer leegstand van de panden omdat de huur ook hierdoor onbetaalbaar wordt. (Zie ook opmerking hierover in he verkiezingprogramma).

Andere uitspraken zonder inhoud zijn de mileumaatregelen zoals we gaan van het gas af. Het is al via verschillende media bekendgemaakt dat dat op dit moment nog niet mogelijk is. (ook een conclusie van installateurs op de Lekker Wonen Beurs 2018 van de Rabobank.) Auteur Gerrit Kranenbarg.

Gerrit Kranenbarg is hier de winddeler.
Zoals u ziet zijn we als partij zeer begaan met maatschappij en milieu en zetten onze woorden ook om in daden.