PMM

Partij voor Mens en Milieu

Als Partij voor Mens en Milieu zoeken we naar de beste oplossingen voor de mensen, dieren en milieu. Aangezien mensen toch graag een stukje vlees eten, zien wij liever dat dat vlees op een diervriendelijke en milieuvriendelijke wijze tot stand komt.

De Achterhoek en met name de Gemeente Doetinchem, wil graag vernieuwend, innovatief, groen en energieneutraal zijn. Dan is het mooi dat er een ondernemer in ons midden is die die al deze aspecten in zijn plannen mee neemt en alles in het werk stelt om overlast voor omwonenden tot een minimum te beperken.

Dat is voor PMM de reden geweest om vóór te stemmen bij de verklaring van geen bedenkingen.

Kemperkippen

Tekst van 21-12-2017:

Voorzitter, raadsleden,

Het beoogde doel vanavond is een verklaring van geen bedenkingen af te geven, waardoor de omgevingsvergunning voor de realisatie van een biologische vleeskippenhouderij aan de Broekhuizerstraat 2 in Wehl in procedure kan worden gebracht.

Wij willen graag verduidelijken wat voor ons de leidraad is geweest om tot deze conclusie te komen:

- Volksgezondheid: hierover hebben wij ons in het begin zorgen gemaakt totdat het advies over de mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid positief bleek, onder voorwaarde dat de voorgestelde maatregelen en technieken daadwerkelijk worden toegepast en gebruikt, waaronder o.a. een ionisatiesysteem. Er is een overschrijding voor het aspect geur in de omgeving Broekhuizerstraat, maar deze overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door al bestaande bedrijven. De bijdrage van KemperKip is laag. Er zijn daarom bijna extra geen negatieve effecten te verwachten voor de omwonenden.

Wij vinden het daarom van belang om zekerheid te krijgen, dat als voorwaarde bij de verklaring van geen bedenkingen opgenomen wordt dat de voorgestelde maatregelen en technieken, waaronder o.a. het ionisatiesysteem, worden toegepast en gebruikt.

- De advisering op het gebied van verspreiding van dierziekten, met name vogelgriep, geeft geen zekerheid maar ook geen aanleiding om op dit moment de besluitvorming te beïnvloeden. Dat staat in het raadsvoorstel, hierin kunnen wij ons wel vinden. Een bedrijf dat zoveel investeert heeft er zelf belang bij zijn verantwoordelijkheden zodanig na te komen, dat zijn onderneming er niet onder leidt en voldoet aan de daarvoor geldende regelgving.

- Biologisch karakter: SKAL is toezichthouder in opdracht van het ministerie van economische zaken (EZ) op de certificering van biologische ondernemers. KemperKip heeft aangegeven akkoord te hebben van SKAL. Wij vertrouwen erop dat KemperKip alles in het werk stelt om aan de eisen van de SKAL regelgeving te voldoen.

- Economie: Wij zijn blij met dit initiatief van de heer Kemper. Doordat KemperKip een biologische en innovatieve pluimveehouderij wil oprichten zet dit ons als Doetinchem als milieu- en diervriendelijke Gemeente beter op de kaart, in zowel de Achterhoek maar ook landelijk… Tevens past dit heel goed in het Gemeentebeleid van Doetinchem om zich te profileren als een groene en energieneutrale gemeente.

Wij vertrouwen erop dat alle onderzoeksinformatie die wij hebben gekregen komen van goed onderbouwde onderzoeken en steunen dan ook dit project. Maar sluiten niet uit dat er indien er nog andere onderzoeksmogelijkheden zijn die meer duidelijkheid kunnen verschaffen. Want hoe meer informatie hoe beter.

Een ondernemer die diervriendelijk vernieuwend wil zijn in de agrarische sector verdient onze ondersteuning mits de plannen binnen alle bekende wettelijke kaders. Wel willen wij als aanbeveling meegeven dat het project niet alleen biologisch uitgevoerd wordt maar ook energieneutraal, of nog beter: een perceelsgebonden een nul-op-de-meter project zodat het binnen de toekomstvisie van de Gemeente Doetinchem valt.


Nieuwsblok

Als nieuwe lokale partij willen wij met onze inbreng in de samenleving een steen leggen in de stroming van de samenleving. Door deze steen zal de stroming nooit meer hetzelfde zijn.

3 januari 2019

We zijn nu bijna een jaar na de Gemeenteraadsverkiezingen. Dit is het moment om even de balans op te maken. Wij zijn maatschappijkritisch en onze oplossingen zijn realistisch, werkbaar en betaalbaar. En geen losse kreten zoals van de huidige zittend politieke partijen.

Ondanks alle inspanningen van het centrummangement (bij monde van Jos Tiemessen artikel de gelderlander 31-12-18) moeten zij helaas ook bekennen dat er geen verbetering is het winkelaanbod van de binnenstad, maar dat er alleen verplaatsing heeft plaatsgevonden.

Wat er wel is gebeurd dat er er verslechtering heeft plaatgevonden doordat er van de Gemeente Doetinchem een stemming heeft plaatsgevonden in de Vereniging van Vastgoedeigenaren in Doetinchem. Met behulp van een BIZ gaan alle vastgoedeigenaren in de binnenstad van Doetinchem voor 5 jaar een financiële bijdrage leveren, met als doel het versterken van de aantrekkelijkheid van de binnenstad. Deze financiele ondersteuning wordt uiteindelijk weer afgewenteld op de ondernemers en huurders van de beteffende panden. Met als gevolg nog meer leegstand van de panden omdat de huur ook hierdoor onbetaalbaar wordt. (Zie ook opmerking hierover in he verkiezingprogramma).

Andere uitspraken zonder inhoud zijn de mileumaatregelen zoals we gaan van het gas af. Het is al via verschillende media bekendgemaakt dat dat op dit moment nog niet mogelijk is. (ook een conclusie van installateurs op de Lekker Wonen Beurs 2018 van de Rabobank.) Auteur Gerrit Kranenbarg.

Gerrit Kranenbarg is hier de winddeler.
Zoals u ziet zijn we als partij zeer begaan met maatschappij en milieu en zetten onze woorden ook om in daden.