PMM

Partij voor Mens en Milieu

Waar staat onze partij voor

Partij voor Mens en Milieu wil een verbindende partij zijn. Een partij waarin iedereen zichzelf mag zijn op basis van gelijkwaardigheid en respect voor de ander.

Als lokale partij binnen de Gemeente Doetinchem willen wij ons inzetten voor alle burgers en bedrijven waarbij een gezonde, groene en veilige leefomgeving de leidraad is en waarin iedereen volwaardig meedoet in onze maatschappij. Want: “We hebben de wereld te leen van onze kinderen”.

De huidige maatschappij is behoorlijk dynamisch en veranderingen binnen deze maatschappij volgen elkaar in een rap tempo op. Door ervaring van mensen binnen onze partij weten we ook dat technieken en mogelijkheden voor de probleemoplossing elke dag weer anders en verbeterd kunnen zijn. Ontwikkelingen gaan immers snel. Wij willen als jonge lokale partij altijd voor de beste oplossing kiezen op basis van recente kennis.

Ervaring leert dat de door politiek aangedragen oplossing op moment van invoering regelmatig achterhaald is, omdat politieke besluitvorming helaas een traag proces is. De regeldruk in de maatschappij is veel te hoog waardoor veel processen onwerkbaar zijn geworden. Hulp komt niet meer waar het zijn moet, of komt te laat. Als (bijvoorbeeld) een hulpmiddel voor een oudere € 50,- kost, en daar door controle en administratie van ambtenaren, instellingen en adviseurs nog vele honderden euro’s bovenop komt, alleen omdat de huidige regelgeving dit vereist. Veel te duur en te traag.

Daarom willen wij als lokale verbindende partij tussen de mensen staan en kiezen voor werkbare praktijkgerichte oplossingen met u als mens en het milieu als leidraad. De volgende onderwerpen hebben extra onze aandacht en we zullen ons ten volle inzetten om onze invloed te doen gelden.

More →

Ouderenzorg in de knel

Wij maken ons al langer zorgen om de toekomst van de ouderen en zwakkeren in onze sameleving. En zij dan ook van mening dat er nu echt actie ondernomen moet worden en weer meer tehuizen moeten komen waar deze mensen geplaatst kunnen worden

. Maandag 29-10-2018 was er een uitzending bij EenVandaag waarin nog weer eens werd benadrukt dat het veel slechter gaat met de zorg voor de ouderen en zwakkeren in onze samenleveing dan dat je zou willen geloven.

Langer zelfstandig wonen klinkt rooskleuriger dan het is: 'We vinden mensen dood achter de deur'

29-10-2018 Gezondheid Redactie: Anna Pleijsier Verslag: Kimo Demoed


Zelfredzaam zijn, langer in je eigen huis wonen en verzorgd worden door je familie of vrienden. Dit klinkt voor veel ouderen prettiger in de oren dan naar een verzorgingshuis gaan. Maar de realiteit is weerbarstiger. De gevolgen van de bezuinigingen op de verzorgingshuizen zijn schrijnend. "We vinden zelfs mensen dood achter de deur."

Verzameld en geplaatst door Gerrit Kranenbarg

Alles lezen en zien →


Leegstand van winkelpanden in Doetinchem

Donderdagmiddag 24 mei 2018 heb ik door het winkelcentrum van Doetinchem gewandeld. Tijdens die wandeling hen ik eens de leegstaande winkelruimtes geteld. In het centrum van Doetinchem staan mnimaal 56 panden leeg die wachten op invulling. (het gebied van tellen is alleen het officiële voetgangersgebied van Doetinchem). Onder die leegstaande panden zijn er enkele met een behoorlijk winkeloppervlak zoals oude Scheer en Foppen pand oude Its pand bij optiek Evers. Oude Duthler pand.
En er komen waarschijnlijk nog enkele panden bij van ondernemers die stoppen of moeten stoppen.
Wanneer je de winkelpanden die de gemeente Doetinchem zelf heeft ingevuld er bij zou tellen dan zit je ruim boven de 56 panden die leegstaan.

Indien je de panden aan de Terborgseweg, in de nieuwbouw bij de Dekamarkt en alle andere straten zou meetellen kom je wel boven de 70 panden uit. Daar komt nog bij de nieuw geplande winkelruimtes op het Saronix terrein en de nieuwbouw op de Huet.
Auteur Gerrit Kranenbarg

Misverstanden over milieumaatregelingen

Wij willen hier uitleggen waarom de partijen tijdens de verkiezing wel roepen dat we van het gas af gaan binnen afzienbare tijd en energieneutraal zullen zijn, maar ben ervan overtuigd dat ze zich op de verkeerde rapporten baseren.

Wanneer je dieper op deze onderwerpen ingaat dan zie je dat het een papieren werkelijkheid is. De maatregelingen die zij voor ogen hebben werken vernietigend op de natuur en milieu elders op aarde.

Lubach verteld in Lubach op zondag op een begrijpelijke manier wat al jaren bekend is bij de mensen die zich intensief bezighouden met de verduurzaming.
Net zoals het een farce in de traditionele agrarische sector dat bedrijven het goed doen met hun fosfaat en dergelijke ja op papier klopt het maar niet in werkelijkheid er is een levendige handel in fosfaatrechten.
Maar ook CO2 rechten en noem maar op, dus denken dergelijke ondernemingen dat ze niets hoeven te doen want ze voldoen aan alle papieren regelgevingen. Wanneer je om je heen kijkt dan zegt de werkelijkheid toch heel wat anders.
Groene stroom Zo 4 feb 21:55 • VPRO • 27 min


Smart building heeft de toekomst, daarvan is iedereen in de bouwwereld overtuigd.
Artikel Gelderlander Menno Pols 09-03-18

Op de verkiezingsdebatten hoorde ik dat de politiek heel erg trots op zichzelf is omdat ze een uniek concept samen met het Graafschap College hadden ontwikkeld.

Dames en heren van de politiek ik zal jullie uit de droom helpen. Wat het Graafschap College nu aanbiedt is een oud concept want veertig jaar geleden deden we dat al in de bouw. Ik loop nu zo'n 50 jaar mee in de bouw dus kan ik wel zeggen dat ik toch wel het een en ander heb zien langskomen.

Meer lezen over misverstanden over milieumaatregelingen →


Ouderen en mindervaliden en zorg.

Het is een zorgelijke ontwikkeling hoe slecht de maatschappij erin slaagt om voor de zwakkeren in onze maatschappij te zorgen.
Op dit moment is het zo geregeld dat er veel meer geld gebruikt wordt voor de controle, advisering en adviesbureaus dan dat er daadwerkelijk naar de zorg gaat. Tijdens de verkiezingsdebatten kregen we verhalen te horen dat ze in de zorg 50% of meer aan de administratie kwijt is.
Een ander verhaal dat we hoorden van een mantelzorger is dat wanneer er een uitgave voor de zorg van 3 miljoen is dat het wel 7 miljoen kost om te beslissen of ze de 3 miljoen wel mogen uitgeven.

NOS 8 uur journaal 27 maart 2018 – afschaffing 62 regels.

Vandaag 27 maart 2018 is er door de werknemers in de zorg en de organisaties waar ze voor werken een dringend beroep gedaan op regering om per direct 62 regels af te schaffen omdat ze een bureaucratische rompslomp zijn waar niemand beter van wordt.
Dit is zo’n voorbeeld dat het met de regelgeving onwerkbaar is geworden en doorgeschoten is naar de negatieve kant van de controledrang van de overheid en zorgverzekeraars.

Meer lezen over ouderen, mindervaliden en meedoen in de maatschappij →

Iedereen moet zelfstandig kunnen meedoen in onze maatschappij.

Er wordt continu geroepen dat er te weinig mensen zijn voor de hulpverlening zorg en dergelijke. Dan is het meer dan noodzakelijk om op de toekomst voorbereidt te zorgen dat alle mensen zolang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Om dit mogelijk te maken moeten er voldoende aangepaste woonruimte zijn met de eerste leven behoeftes dicht in de buurt. Maar ook de infrastructuur moet er op aangepast zijn.
Wat je nu ziet is dat de straten, fietspaden en trottoirs over het algemeen niet geschikt zijn voor mensen in een rolstoel, rollator, scootmobiel e.d. vervoermiddelen voor de mindervalide mensen. Als je weet dat deze mensen over het algemeen midden over de straten (in het voetgangersgebied) het trottoir lopen dan ben je behoorlijk dom bezig om dan midden in die straten en trottoir een gaat aan te leggen. De mindervalide mensen ondervinden hinder van dergelijke goten. Of wanneer je feitspaden voor tweerichtingsverkeer gaat aanleggen die maar 1,55 m á 1,60 m breed zijn.
Of zoals bij de Dekamarkt/Action in de buurt waar je mensen met mindervalidefietsen over de nauwe ingang naar parkeerplaats stuurt om naar de winkels te kunnen. Met alle gevaren van dien. En zo zijn er nog tal van andere voorbeelden waar het nog lang niet op orde is met de infrastructuur. Er moeten op infrastructuur nog hele andere besluiten worden genomen dan dat men tot op moment gedaan heeft om op de toekomst voorbereidt te zijn.

Leefbaarheid binnenstad, winkels en restaurants toegankelijk voor mindervaliden.

De binnenstad wordt weer leefbaar wanneer er een groter aanbod is aan diversiteit van winkels en een diversiteit aan artikelen die men aanbiedt. Helaas is het als beginnende ondernemer op dit moment niet mogelijk om iets nieuws te beginnen in de binnenstad. Als beginnende ondernemer overleef je het niet vanwege de hoge vierkante meterprijzen.

Vastgoedbeheerders moeten zich heel goed realiseren dat zij ook verantwoordelijk zijn door hun hoge prijzen dat de stad onaantrekkelijk wordt en er steeds minder panden gevuld zullen zijn. De vierkante meterprijzen zijn voor een Gemeente als Doetinchem veel te hoog. Bij veel leegstand komt er minder publiek en bij minder publiek zie je dat mensen weg blijven waardoor er weer meer leegstand ontstaat. Het kip ei verhaal.

De vastgoedbeheerders kunnen hier wat aan doen door de vierkante meterprijzen te verlagen zodat de beginnende ondernemer een reële kans van overleven hebben. De gemeente Doetinchem heeft als taak om er op toe te zien dat de vastgoedbeheerders hun pand niet verwaarlozen en daardoor criminaliteit en een onaantrekkelijke binnenstad ontstaat.
De ondernemers en winkeliers moeten zich terdege realiseren dat mindervalide mensen ook klanten zijn en hun ruimtes zo inrichten dat ook deze mensen kunnen deelnemen aan het normale leven en zelfstandig hun boodschappen kunnen doen en kunnen uitgaan. We zien nu nog heel veel winkels restaurants e.d. die niet geschikt zijn voor de mindervalide mens.

Meer lezen over dit onderwerp →


Over bovenstaande onderwerpen kunt u meer lezen in het dowloadbare pdf formulier ”Gemiste kansen journalisten en politiek”
PDF formulier Gemiste kansen journalisten en politiek.

Auteur Gerrit Kranenbarg.

Met uw hulp willen we “een steen verleggen in de rivier” waardoor de stroming voor altijd verandert.

Gallery

Tekenen Akte van oprichting Partij voor Mens en Milieu

Na het ondertekenen van de ondersteuningsverklaring voor de Partij voor Mens en Milieu

Miljoenen Nederlanders krijgen last van geluid warmtepomp

Meer lezen over geluidsproblemen warmtepomp

Informatie

Volg ons op Twitter.

en op Facebook

Voor een vernieuwende politiek.
Partij voor Mens en Milieu.

Download de flyer van PMM

Gerrit Kranenbarg is hier de winddeler.
Zoals u ziet zijn we als partij zeer begaan met maatschappij en milieu en zetten onze woorden ook om in daden.

Wat Doen We

 • 17 mei 2018
  We zij maatschappelijk betrokken en zullen op deze site steeds nieuwe maatschappij kritische onderwerpen belichten.
  Er gaan veel dingen goed maar wij zijn van mening dat er veel dingen beter kunnen en moeten, willen we een toekomstbestendige maatschappij hebben.
 • Ik wil nog weer eens de aandacht vragen voor het feit dat de keuzes om milieuvriendelijker en gasloos te zijn veel bewuster moeten worden gekozen dan tot nu toe gebeurt. De rapporten hieronder tonen weer aan dat we het hier denken onder controle te hebben maar over de landgrenzen elders in de wereld de negatieve gevolgen voelen van onze keuzes. De rapporten zijn vanavond 16 mei 2018 bij het NOS journaal bekendgemaakt.
  Wat jij hier koopt, heeft wereldwijd effect op het milieu
  Het gaat heel goed met ons, maar er is een belangrijke kanttekening
  CBS presenteert voor het eerst cijfers over kwaliteit van leven
 • Lees meer over deze onderwerpen in Eindversie Monitor Brede welvaart 2018
 • Nieuwsblok

  Als nieuwe lokale partij willen wij met onze inbreng in de samenleving een steen leggen in de stroming van de samenleving. Door deze steen zal de stroming nooit meer hetzelfde zijn.

  Bij deze willen we de mensen achter de schermen heel hartelijk bedanken voor hun tomeloze inzet..
  Nadat op 14 december 2017 we de Akte van oprichting hadden ondertekent moest er nog een partijprogramma worden geschreven een logo en website worden ontworpen en worden geprogrammeerd stellingen worden beantwoord etc. etc.
  Dit werk is allemaal gedaan door twee personen n.l. Gerrit Kranenbarg en Mirjam Bouwman.
  Bedankt voor al dit werk in een zeer korte tijd.
  Het bestuur van Partij voor Mens en Milieu.

  Gerrit Kranenbarg is hier de winddeler.
  Zoals u ziet zijn we als partij zeer begaan met maatschappij en milieu en zetten onze woorden ook om in daden.