PMM

Partij voor Mens en Milieu

Zaterdag 12 mei 2018

Warmtepomp

Als de overheid niet ingrijpt, zal in de toekomst tot 20% van de Nederlanders ernstige geluidsoverlast van warmtepompen gaan ervaren. Warmtepompen worden op dit moment door de overheid gezien als een belangrijk alternatief voor de cv-ketel op gas. Maar volgens audioloog Wim Soede van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) kunnen de gevolgen van de bijkomende geluidsoverlast verstrekkend zijn: een hogere bloeddruk, hogere hartslag, stress, slaaptekort en gewichtsverlies.

Geluid warmtepomp.

Met een warmtepomp kun je het huis verwarmen of koelen. Hierbij maakt de pomp een brom of zoem wat soms uren achter elkaar door kan gaan. Het geluid kan oplopen tot 60 á 70 decibel wat kan worden vergeleken met auto’s die op 15 meter afstand langsrijden. Omdat het geluid afwijkt van natuurlijk geluid, valt het op en kan het overlast en aantasting van het woongenot veroorzaken.

Ruzie met de buren.

Op de redactie ontvingen wij meerdere klachten van mensen die overlast ervaren van het geluid van een warmtepomp. De warmtepomp van de buurvrouw van Frans en Ria Michielsen kan maximaal 70 decibel geluid produceren en dat vindt het echtpaar erg hinderlijk. Ze horen het geluid in hun huis en Ria kan er niet goed van slapen. Frans gaat op onderzoek uit en komt erachter dat er geen wetgeving is op dit gebied. Als ze de buurvrouw op het geluid wijzen en vragen om geluid beperkende maatregelen te nemen, verslechterd de relatie. Inmiddels zijn ze in een patstelling beland en hebben ze beiden een advocaat in de arm genomen.

Geen wetgeving.

Burgers die geluidsoverlast ervaren, kunnen op dit moment nergens met hun klacht terecht. Voor vaste airco’s, vaste ventilatoren en andere installaties in een woning stelt het Bouwbesluit geluidsgrenzen. Maar die grenzen gelden niet voor installaties buiten de woning. De Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) heeft de afgelopen maanden tientallen klachten over geluidshinder door warmtepompen hebben ontvangen. Volgens Erik Roelofsen, voorzitter van de NSG, moet de overheid normen opstellen en de burger beschermen zoals dit nu ook bij geluidsoverlast van industrie, bedrijven en verkeer gebeurt.

Wat te doen bij overlast.

Ervaar je overlast van de warmtepomp van je buren? Ga dan eerst rustig met de buren in gesprek. Kom je er samen niet uit dan kun je contact opnemen met de Nederlandse Stichting Geluidshinder. Deze organisatie geeft tips en burgers die geluidshinder ervaren én aan veroorzakers hiervan. Omdat er nog geen regelgeving is, is het verstandig om je klacht bij je gemeenteraad én het college van B&W te melden, zodat zij met regelgeving of normen kunnen komen.

- Klik hier voor de voorbeeldbrief gericht aan het college van B&W - Klik hier voor de voorbeeldbrief gericht aan de gemeente Maak tot slot ook melding bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Vul de voorbeeldbrief in, kopieer de tekst en plak deze in het contactformulier van het ministerie van BZK.

Reacties instanties.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten zegt dat gemeenten vrij zijn om zelf de normen voor geluidsoverlast te bepalen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt in een reactie dat er een oriënterend onderzoek is gestart naar het geluid dat warmtepompen produceren en de hinder die daardoor wordt ervaren.

De Dutch Heat Pump Association (DHPA),weet dat er problemen zijn met het geluid dat de pompen ervaren. Fabrikanten werken er aan om de pompen stiller te maken. Ook Uneto VNI, de branchevereniging van installateurs, erkent het probleem en stelt dat je met een goede pomp en een goede installatie geen overlast zou moeten ervaren. Omdat er een enorme vraag naar deze pompen is, opent Uneto VNI binnenkort 7 opleidingslocaties om de cv-monteurs om te scholen zodat zij ook warmtepompen kunnen installeren en de huiseigenaren van goed advies kunnen voorzien.

Klik hier voor hun hele reactie

Nieuwsblok

Als nieuwe lokale partij willen wij met onze inbreng in de samenleving een steen leggen in de stroming van de samenleving. Door deze steen zal de stroming nooit meer hetzelfde zijn.

3 januari 2019

We zijn nu bijna een jaar na de Gemeenteraadsverkiezingen. Dit is het moment om even de balans op te maken. Wij zijn maatschappijkritisch en onze oplossingen zijn realistisch, werkbaar en betaalbaar. En geen losse kreten zoals van de huidige zittend politieke partijen.

Ondanks alle inspanningen van het centrummangement (bij monde van Jos Tiemessen artikel de gelderlander 31-12-18) moeten zij helaas ook bekennen dat er geen verbetering is het winkelaanbod van de binnenstad, maar dat er alleen verplaatsing heeft plaatsgevonden.

Wat er wel is gebeurd dat er er verslechtering heeft plaatgevonden doordat er van de Gemeente Doetinchem een stemming heeft plaatsgevonden in de Vereniging van Vastgoedeigenaren in Doetinchem. Met behulp van een BIZ gaan alle vastgoedeigenaren in de binnenstad van Doetinchem voor 5 jaar een financiële bijdrage leveren, met als doel het versterken van de aantrekkelijkheid van de binnenstad. Deze financiele ondersteuning wordt uiteindelijk weer afgewenteld op de ondernemers en huurders van de beteffende panden. Met als gevolg nog meer leegstand van de panden omdat de huur ook hierdoor onbetaalbaar wordt. (Zie ook opmerking hierover in he verkiezingprogramma).

Andere uitspraken zonder inhoud zijn de mileumaatregelen zoals we gaan van het gas af. Het is al via verschillende media bekendgemaakt dat dat op dit moment nog niet mogelijk is. (ook een conclusie van installateurs op de Lekker Wonen Beurs 2018 van de Rabobank.) Auteur Gerrit Kranenbarg.

Gerrit Kranenbarg is hier de winddeler.
Zoals u ziet zijn we als partij zeer begaan met maatschappij en milieu en zetten onze woorden ook om in daden.