PMM

Partij voor Mens en Milieu

Economie en Financiën
Nr. Standpunt Onze mening Uitleg van onze mening
19.(15) Om sociale voorzieningen in stand te houden, mogen de lokale belastingen worden verhoogd. Niet mee eens In stand houden betekent dat het er al is. En dat er een begroting voor is. Belastingen verhogen op de voorhand is niet reëel. Het is een constant proces van afweging om binnen de bestaande middelen de sociale voorzieningen volwaardig in stand te houden. Wellicht kan er ook bezuinigd worden op regeldruk, administratie en werkwijze, waardoor verhoging niet nodig is.
20. De belasting op huisbezit (OZB) mag alleen worden verhoogd met de inflatiecorrectie. Helemaal mee eens Hier zijn we mee eens omdat de woonlasten voor de huiseigenaren al duur genoeg zijn. Tevens zijn we er ons van bewust dat door de energiebelasting de woonlasten al fors stijgen.
21. De gemeente moet de grondprijs van bedrijventerreinen verlagen om nieuwe werkgelegenheid te creëren. Niet mee eens Hier zijn we niet mee eens. Wanneer een bedrijf zich wil vestigen in Doetinchem doet deze dat toch wel. Grondprijsverlaging kan tot gevolg hebben dat we nog meer leegstaande of gedeeltelijk leegstaande bedrijfspanden in de gemeente Doetinchem krijgen. Bij lagere grondprijzen zullen vastgoedbeheerders nog meer bedrijfspanden bouwen zonder dat daar vraag naar is.


Om de sociale voorziening te kunnen handhaven zijn wij van mening dat er ook kritisch naar de regelgeving en de uitvoering hiervan gekeken moet worden. Wij denken dat we meer terug moeten naar de intentie van de regelgeving. Je ziet dat het helemaal doorgeslagen is naar de controle druk.
Het is absurd dat 40 tot 50% van de tijd besteed moet worden aan rapporten, procedures en protocollen. Er komen ook steeds meer signalen van mensen die in de uitvoering zitten dat dat voor hun de reden is om uit het beroep te stappen.
Verder moet een gemeente er ook rekening mee houden dat je maar niet elke keer de lasten voor de inwoners kunt verzwaren er zijn nu al groepen die met de rug tegen de muur zitten wat betreft lastendruk.

Vastgoedbeheerders, gemeente en ondernemers zijn er allemaal bij gebaat dat er voldoende publiek komt. Wij denken dat er een taak voor de vatgoedbeheerders ligt om eens kritisch naar de vierkante meter prijs van een winkelpanden te kijken. Wij denken dat deze veel te hoog is voor een stad als Doetinchem. Beginnende ondernemers kunnen die hoge prijs de eerste jaren maar met moeite opbrengen. Leegstand zorgt voor verloedering en dat zorgt er weer voor dat het onaantrekkelijk wordt om op die plaatsen inkopen te doen. En zo krijg je neerwaartse spiraal die het alleen maar erger maakt.

Nieuwsblok

Als nieuwe lokale partij willen wij met onze inbreng in de samenleving een steen leggen in de stroming van de samenleving. Door deze steen zal de stroming nooit meer hetzelfde zijn.

3 januari 2019

We zijn nu bijna een jaar na de Gemeenteraadsverkiezingen. Dit is het moment om even de balans op te maken. Wij zijn maatschappijkritisch en onze oplossingen zijn realistisch, werkbaar en betaalbaar. En geen losse kreten zoals van de huidige zittend politieke partijen.

Ondanks alle inspanningen van het centrummangement (bij monde van Jos Tiemessen artikel de gelderlander 31-12-18) moeten zij helaas ook bekennen dat er geen verbetering is het winkelaanbod van de binnenstad, maar dat er alleen verplaatsing heeft plaatsgevonden.

Wat er wel is gebeurd dat er er verslechtering heeft plaatgevonden doordat er van de Gemeente Doetinchem een stemming heeft plaatsgevonden in de Vereniging van Vastgoedeigenaren in Doetinchem. Met behulp van een BIZ gaan alle vastgoedeigenaren in de binnenstad van Doetinchem voor 5 jaar een financiële bijdrage leveren, met als doel het versterken van de aantrekkelijkheid van de binnenstad. Deze financiele ondersteuning wordt uiteindelijk weer afgewenteld op de ondernemers en huurders van de beteffende panden. Met als gevolg nog meer leegstand van de panden omdat de huur ook hierdoor onbetaalbaar wordt. (Zie ook opmerking hierover in he verkiezingprogramma).

Andere uitspraken zonder inhoud zijn de mileumaatregelen zoals we gaan van het gas af. Het is al via verschillende media bekendgemaakt dat dat op dit moment nog niet mogelijk is. (ook een conclusie van installateurs op de Lekker Wonen Beurs 2018 van de Rabobank.) Auteur Gerrit Kranenbarg.

Gerrit Kranenbarg is hier de winddeler.
Zoals u ziet zijn we als partij zeer begaan met maatschappij en milieu en zetten onze woorden ook om in daden.