PMM

Partij voor Mens en Milieu

Cultuur, Sport en Recreatie
Nr. Standpunt Onze mening Uitleg van onze mening
9.(6) Om het centrum levendig te houden moet de gemeente meer geld uittrekken voor evenementen in de binnenstad. Niet mee eens Reden: omdat het niet alleen activiteiten zijn die de binnenstad levendig houden. Wanneer je een aantrekkelijk winkelaanbod hebt, met een grote diversiteit aan winkels en ondernemers, ontstaat er vanzelf een levendig centrum. Wij zijn van mening dat de huurprijzen voor bedrijven per m2 veel te hoog zijn in de binnenstad. Voor beginnende ondernemers is het bijna onmogelijk om voldoende inkomen te genereren om hun onkosten te betalen. Dit resulteert in een hoog verloop in winkelbestand, en leegstand. Wanneer er geen ondernemers zijn komt er geen publiek en zonder publiek heb je geen activiteiten.
10.(7) De gemeente moet extra geld investeren in het gebied van de Oude IJssel. Niet mee eens Hier zij we niet mee eens omdat het om de hele stad Doetinchem gaat en niet alleen om een deelgebied. Wanneer je de prioriteit bij 1 gebied legt en de rest vergeet of verwaarloost ga je de problemen verplaatsen. Om verwaarloosde gebieden weer op te knappen is duurder dan ze onderhouden. Je loopt dan achter de feiten aan. De gemeente is dan defensief bezig in plaats van preventief en kostenbesparend.
11.(8) De gemeente Doetinchem moet de bezuinigingen op de schouwburg, muziekschool en Gruitpoort (cultuurbedrijf) terugdraaien. Mee eens Wij zijn hier onder voorbehoud mee eens mits er voldoende aangetoond kan worden dat wanneer er door een te lage gemeentelijke bijdrage aan het cultuurbedrijf de cultuuroverdracht in Doetinchem niet meer gewaarborgd is. Het is van groot belang dat hier de vinger aan de pols wordt gehouden om te voorkomen dat er door het cultuurbedrijf te veel onverantwoord wordt uitgegeven. Het is heel goed voor de creativiteit en ontwikkeling van de volwassenen, jeugd en kinderen dat ze cultuur kunnen zien, beleven, en zelf beoefenen. Ditzelfde geldt overigens voor sport.


Cultuur, sport en recreatie wordt hier ook opgehangen aan het leefbaar houden van de binnenstad maar ook aan de Oude IJssel. Dit is ons inziens een misvatting.
Het leefbaar houden van de binnenstad heeft ook te maken met of er voldoende aantrekkelijke winkels in de binnenstad zijn. De leegstaande etalages bevorderen dit niet. Wanneer er geen publiek is zijn er ook geen activiteiten voor ontspanning, sport of cultuur.
Cultuur, sport en recreatie zijn heel erg van belang om een stad als Doetinchem leefbaar te houden en aantrekkelijk voor jong en oud. Maar ook voor de ontwikkeling van de creativiteit van de bewoners van onze gemeente.

Nieuwsblok

Als nieuwe lokale partij willen wij met onze inbreng in de samenleving een steen leggen in de stroming van de samenleving. Door deze steen zal de stroming nooit meer hetzelfde zijn.

Bij deze willen we de mensen achter de schermen heel hartelijk bedanken voor hun tomeloze inzet..
Nadat op 14 december 2017 we de Akte van oprichting hadden ondertekent moest er nog een partijprogramma worden geschreven een logo en website worden ontworpen en worden geprogrammeerd stellingen worden beantwoord etc. etc.
Dit werk is allemaal gedaan door twee personen n.l. Gerrit Kranenbarg en Mirjam Bouwman.
Bedankt voor al dit werk in een zeer korte tijd.
Het bestuur van Partij voor Mens en Milieu.

Gerrit Kranenbarg is hier de winddeler.
Zoals u ziet zijn we als partij zeer begaan met maatschappij en milieu en zetten onze woorden ook om in daden.