PMM

Partij voor Mens en Milieu

Bestuur
Nr. Standpunt Onze mening Uitleg van onze mening
38.(31) Om arbeidsdiscriminatie tegen te gaan moet de gemeente Doetinchem gaan experimenteren met anoniem solliciteren. Mee eens Hier zijn we het mee eens omdat dit leeftijds- en afkomstdiscriminatie vermindert en er daardoor wordt er meer gekeken naar de kwaliteiten van de kandidaten.
39. Om kosten te besparen moet het aantal wethouders in de gemeente Doetinchem worden verminderd. Niet mee eens We zijn van mening dat gekeken moet worden naar de hoeveelheid werk die gedaan moet worden en daar het aantal wethouders op af stemmen. Dit bevordert de ervaring en kwaliteit in de gemeenteraad.
40.(32) De gemeente moet meer mensen van boven de 50 aannemen. Mee eens Hier zijn we het mee eens omdat de gemeente in deze een voorbeeldfunctie heeft. En het maakt beter zichtbaar dat ze leeftijdsdiscriminatie willen bestrijden en de oudere werknemer als volwaardige werkkrachten blijven zien.
41. De gemeente moet een jongerenparlement oprichten om jongeren meer bij de gemeentepolitiek te betrekken. Mee eens Hier zijn we het mee eens omdat het voor de toekomst van belang is dat de jongeren ook gehoord worden en zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving. Door een jongerenparlement kunnen de jongeren ook kenbaar maken wat zij belangrijk vinden.


Bestuur van een gemeente zal een steeds grotere uitdaging worden. Wij zijn ons er van bewust dat er vraagstukken zullen komen die veeleisend zijn omdat de maatschappij complexer aan het worden is.

Partij voor Mens en Milieu wil zich optimaal inzetten hiervoor en tussen de mensen staan.

Nieuwsblok

Als nieuwe lokale partij willen wij met onze inbreng in de samenleving een steen leggen in de stroming van de samenleving. Door deze steen zal de stroming nooit meer hetzelfde zijn.

Bij deze willen we de mensen achter de schermen heel hartelijk bedanken voor hun tomeloze inzet..
Nadat op 14 december 2017 we de Akte van oprichting hadden ondertekent moest er nog een partijprogramma worden geschreven een logo en website worden ontworpen en worden geprogrammeerd stellingen worden beantwoord etc. etc.
Dit werk is allemaal gedaan door twee personen n.l. Gerrit Kranenbarg en Mirjam Bouwman.
Bedankt voor al dit werk in een zeer korte tijd.
Het bestuur van Partij voor Mens en Milieu.

Gerrit Kranenbarg is hier de winddeler.
Zoals u ziet zijn we als partij zeer begaan met maatschappij en milieu en zetten onze woorden ook om in daden.