PMM

Partij voor Mens en Milieu

Bestuur
Nr. Standpunt Onze mening Uitleg van onze mening
38.(31) Om arbeidsdiscriminatie tegen te gaan moet de gemeente Doetinchem gaan experimenteren met anoniem solliciteren. Mee eens Hier zijn we het mee eens omdat dit leeftijds- en afkomstdiscriminatie vermindert en er daardoor wordt er meer gekeken naar de kwaliteiten van de kandidaten.
39. Om kosten te besparen moet het aantal wethouders in de gemeente Doetinchem worden verminderd. Niet mee eens We zijn van mening dat gekeken moet worden naar de hoeveelheid werk die gedaan moet worden en daar het aantal wethouders op af stemmen. Dit bevordert de ervaring en kwaliteit in de gemeenteraad.
40.(32) De gemeente moet meer mensen van boven de 50 aannemen. Mee eens Hier zijn we het mee eens omdat de gemeente in deze een voorbeeldfunctie heeft. En het maakt beter zichtbaar dat ze leeftijdsdiscriminatie willen bestrijden en de oudere werknemer als volwaardige werkkrachten blijven zien.
41. De gemeente moet een jongerenparlement oprichten om jongeren meer bij de gemeentepolitiek te betrekken. Mee eens Hier zijn we het mee eens omdat het voor de toekomst van belang is dat de jongeren ook gehoord worden en zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving. Door een jongerenparlement kunnen de jongeren ook kenbaar maken wat zij belangrijk vinden.


Bestuur van een gemeente zal een steeds grotere uitdaging worden. Wij zijn ons er van bewust dat er vraagstukken zullen komen die veeleisend zijn omdat de maatschappij complexer aan het worden is.

Partij voor Mens en Milieu wil zich optimaal inzetten hiervoor en tussen de mensen staan.

Nieuwsblok

Als nieuwe lokale partij willen wij met onze inbreng in de samenleving een steen leggen in de stroming van de samenleving. Door deze steen zal de stroming nooit meer hetzelfde zijn.

3 januari 2019

We zijn nu bijna een jaar na de Gemeenteraadsverkiezingen. Dit is het moment om even de balans op te maken. Wij zijn maatschappijkritisch en onze oplossingen zijn realistisch, werkbaar en betaalbaar. En geen losse kreten zoals van de huidige zittend politieke partijen.

Ondanks alle inspanningen van het centrummangement (bij monde van Jos Tiemessen artikel de gelderlander 31-12-18) moeten zij helaas ook bekennen dat er geen verbetering is het winkelaanbod van de binnenstad, maar dat er alleen verplaatsing heeft plaatsgevonden.

Wat er wel is gebeurd dat er er verslechtering heeft plaatgevonden doordat er van de Gemeente Doetinchem een stemming heeft plaatsgevonden in de Vereniging van Vastgoedeigenaren in Doetinchem. Met behulp van een BIZ gaan alle vastgoedeigenaren in de binnenstad van Doetinchem voor 5 jaar een financiële bijdrage leveren, met als doel het versterken van de aantrekkelijkheid van de binnenstad. Deze financiele ondersteuning wordt uiteindelijk weer afgewenteld op de ondernemers en huurders van de beteffende panden. Met als gevolg nog meer leegstand van de panden omdat de huur ook hierdoor onbetaalbaar wordt. (Zie ook opmerking hierover in he verkiezingprogramma).

Andere uitspraken zonder inhoud zijn de mileumaatregelen zoals we gaan van het gas af. Het is al via verschillende media bekendgemaakt dat dat op dit moment nog niet mogelijk is. (ook een conclusie van installateurs op de Lekker Wonen Beurs 2018 van de Rabobank.) Auteur Gerrit Kranenbarg.

Gerrit Kranenbarg is hier de winddeler.
Zoals u ziet zijn we als partij zeer begaan met maatschappij en milieu en zetten onze woorden ook om in daden.