PMM

Partij voor Mens en Milieu

Waar staat onze partij voor

Partij voor Mens en Milieu wil een verbindende partij zijn. Een partij waarin iedereen zichzelf mag zijn op basis van gelijkwaardigheid en respect voor de ander.

Als lokale partij binnen de Gemeente Doetinchem willen wij ons inzetten voor alle burgers en bedrijven waarbij een gezonde, groene en veilige leefomgeving de leidraad is en waarin iedereen volwaardig meedoet in onze maatschappij. Want: “We hebben de wereld te leen van onze kinderen”.

De huidige maatschappij is behoorlijk dynamisch en veranderingen binnen deze maatschappij volgen elkaar in een rap tempo op. Door ervaring van mensen binnen onze partij weten we ook dat technieken en mogelijkheden voor de probleemoplossing elke dag weer anders en verbeterd kunnen zijn. Ontwikkelingen gaan immers snel. Wij willen als jonge lokale partij altijd voor de beste oplossing kiezen op basis van recente kennis.

Ervaring leert dat de door politiek aangedragen oplossing op moment van invoering regelmatig achterhaald is, omdat politieke besluitvorming helaas een traag proces is. De regeldruk in de maatschappij is veel te hoog waardoor veel processen onwerkbaar zijn geworden. Hulp komt niet meer waar het zijn moet, of komt te laat. Als (bijvoorbeeld) een hulpmiddel voor een oudere € 50,- kost, en daar door controle en administratie van ambtenaren, instellingen en adviseurs nog vele honderden euro’s bovenop komt, alleen omdat de huidige regelgeving dit vereist. Veel te duur en te traag.

Daarom willen wij als lokale verbindende partij tussen de mensen staan en kiezen voor werkbare praktijkgerichte oplossingen met u als mens en het milieu als leidraad. De volgende onderwerpen hebben extra onze aandacht en we zullen ons ten volle inzetten om onze invloed te doen gelden.

More →

Inrichting Terborgseweg

Wat schets onze verbazing dat de Gemeente Doetinchem een fietspad aanlegt die één stap verwijderd is van de toegangsdeur van een kantoorpand Terborgseweg 30 in Doetinchem.

De bizarre situatie doet zich voor dat dit pand er al staat sinds 1850 dus ruimschoots voor de herinrichting van de Terborgseweg.

De Gemeente heeft besloten om toch maar een ombuiging te gaan maken bij dit pand. Maar oe ingrijpend het is en wat de extra kosten zijn weet men nog niet.

Dit is de zoveelste blunder van de Gemeente Doetinchem die voorkomen had kunnen worden. Deze situatie is bekend n.l. al sinds 1850 en de problemen hadden op te tekentafel er al uit gehaald kunnen worden. Iedereen weet dat je minimaal 90 tot 100 cm ruimte nodig hebt voor een rolstoel, rollator e.d. om een veilige doorgang te creëren. We willen dat iedereen kan meedoen in de maatschappij, dan moet je er bij de inrichting van de wegen ook rekening mee houden dat dit mogelijk is. Dus de vrije ruimte vanaf de gevel is hier met voeten getreden dit is te wijten aan onkunde van de ontwerpers en de controleurs van de plannen.

Neveneffect is dat er nu extra geld gereserveerd moet worden voor iets wat had kunnen worden voorkomen. Dit gaat weer ten koste van andere projecten/instellingen in Doetinchem.

Een ander negatief neveneffect is dat dit materiaalverspillng en energieverspilling is wat een negatieve stempel drukt op de energie neutrale doelstelling van de Gemeente Doetinchem.

Auteur G. Kranenbarg 28 maart 2019

Ouderenzorg en sleutelkluisjes

Je hoort de laatste tiid dat er in toenemende mate bij ouderen en hulpbehoevende wordt ingebroken door het vernielen van sleutelkluisjes. Een sleutelkluisje aan de muur of andere uitwendige kentekens zoals sirenes of zwaailicht betekend voor de crimineel hier woont iemand die gemakkelijk te overvallen is.

In 2014 hebben wij via de voorlichting in de woonwijken met het Politekeurmerk Veilig Wonen hier al op gewezen dat de sleutelkluisjes een gevaar betekend voor de bewoners van het betreffende pand.

Onderstaande tekst plus meer hierover op de site van Aannersbedrijf G. Kranenbarg

Voor de (thuis)zorg hebben we een cilinder waar geen extra kastje of sleutel voor nodig is. Er zijn cilinderleveranciers waar u zorgcilinders kunt bestellen waar uw bewonerssleutel op past maar ook een speciale sleutel voor de zorgverlener. Kies ook voor een kierstandhouder die door de zorgverlener van buitenaf te ontgrendelen is met een speciale sleutel. Hang de sleutel van uw vluchtdeur op reikwijdte van deze deur maar op een onzichtbare plaats van buitenaf en, indien er een raampje aanwezig is, buiten reikwijdte van de inbreker. U moet erbij kunnen als u de deurkruk vasthoudt.

Dames en heren van de zorg neem uw verantwoordelijkheid haal die uiterlijke kenmerken van de muur, "schakel mensen in die echt verstand van veilige gebouwen hebben" en zorg voor een veilige en gezonde leefomgeving voor de hulpbehoevende onder ons.

Doetinchem had twee vakbekwame en erkende bedrijven op dit gebied maar zijn nooit om advies of hulp gevraagd in deze.

Auteur G. Kranenbarg 28 februari 2019

Meer lezen over ouderen →

De laatste maanden komen er steeds meer signalen naar buiten dat de mensen door de overheden in de problemen komen.

Op landelijk niveau zie je dat de mensen door de overheid verder in de problemen worden gebracht inplaats te worden geholpen.

1: Ombudsman: Overheid te streng bij innen van schulden.
Ombudsman: Overheid te streng bij innen van schulden-09 februari 2019

Mensen met schulden mogen niet door toedoen van de overheid nog dieper in de problemen raken, zegt staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken. Ze reageert op het rapport van de nationale ombudsman waarin staat dat overheidsinstanties te streng zijn als ze schulden innen.
Staatssecretaris: Overheid mag schuldproblematiek niet nog erger maken - 09 februari 2019
Ombudsman: 'Overheid moet schulden nu toch echt behoorlijk gaan invorderen'

2: Kabinet erkent fout: Energierekeningen vallen hoger uit dan verwacht
Kabinet erkent fout: Energierekeningen vallen hoger uit dan verwacht -19 februari 2019

Minister Eric Wiebes (Klimaat) hield eind vorig jaar nog rekening met een stijging van 108 euro per jaar per huishouden, gebaseerd op cijfers van het PBL.

In 2019 is de gemiddelde energierekening € 2100 per jaar (bij een energieverbruik van 3000 kWh stroom en 1470 m3). Dat is € 320 meer dan in 2018: een stijging van 18%. Hoe komt dit?

Voor een gezin met een modaal inkomen van 35.000 euro en één kind, waarvan één van de partners 10.000 euro per jaar verdient, betekent dat een koopkrachtdaling van 26 euro per maand. 12 x 26 = 312 euro

Zoals in bovenstaande kunt lezen is de politiek te traag is met besluitvorming en trekt daardoor verkeerde conclusies met desastreuse gevolgen en maatregelingen die averechts uitpakken.

De zogenaamde meer overhouden in de portemonnee belofte is alleen hierdoor al omgezet naar een minder overhouden werkelijkheid.

Auteur G. Kranenbarg 24 februari 2019

More →

Op plaatselijk niveau zie je dat steeds meer de ondemocratische gezichten van de bestuurders vorm krijgen.

Naar aanleiding van diverse artikelen uit de gelderlander rond 19 feb. 2019 en dank aan de Rooie Vrouwen Oude IJsselstreek.

‘Schrijnende werkwijze’ sociale dienst: ‘Mensen met een uitkering zijn doodsbang’
Directeur sociale dienst erkent: menselijke maat moet beter bij ons
‘Onderste steen boven over schrijnende werkwijze Achterhoekse sociale dienst Laborijn’
Werkloos? D’ran dankzij Laborijn!

De laatste tijd komen er steeds meer schrijnende verhalen naar buiten over het disfunctioneren van de uitvoerders van de gemeentelijke regelgeving. Ons zijn ook al verhalen ten ore gekomen dat mensen die al jarenlang aangewezen zijn op een uitkering nu door toedoen van Laborijn hun levensbehoefte van de voedselbank moeten halen. Terwijl er een wethouder van de Gemeente Doetinchem de uitspraak deed van toezicht moet er zijn. Doetinchem filmt verdachten van fraude met bijstand.-Artikel Gelderlander.

Dezelfde wethouder zit in het dagelijks bestuur van Laborijn en in het Algemeen bestuur van Laborijn die de Gemeentelijke beleidslijnen bepalen en er op moeten toezien dat Laborijn de menselijke normen hanteerd. Je ziet hierin al dat het niet werkt vanwege een enorme belangeverstrengeling.

Bedenk wel dat Laborijn wordt aangestuurd door de bestuurders van de aangesloten gemeentes. Zie stuktuurshema van Laborijn op de badzijde Laborijn.

Laborijn Opgericht 1 januari 2016. Laborijn is de uitvoeringsorganisatie van de Participatiewet en de Wsw voor de gemeenten Doetinchem, Aalten en Oude IJsselstreek en de Wsw voor de gemeente Montferland. In 2017 is ook de gemeente Aalten toegetreden tot deze regeling en daarmee tot de organisatie Laborijn.

Een ander aspect wat door bestuurders over het hoofd wordt gezien is dat het contoleapperaat vele male de kosten van de onterechte uitkeringen overscrijd en daarom economisch onverantwoord is.

Als zwak argument gebruiken ze "maar het gaat om belastinggeld van de bevolking" juist dames en heren bestuurders daar draait het om. Maar realiseer ook dat het veel te dure controleapperaat ook wordt betaald van het belastinggeld van de bevolking ons belastinggeld dus.

More →

Auteur G. Kranenbarg 24 februari 2019

Besluitvorming bestemmingsplan nieuwe ziekenhuis een farce inplaats van goed doordacht plan.

Besluitvorming rond het bestemmingsplan nieuwe ziekenhuis blijkt een politieke koehandel inplaats van een doordacht bestemmingsplan. (Dit handelen past heel goed op de veemarkt die de politici blijkbaar missen in Doetinchem)
Er worden tijden de behandeling bij de Raad van State nog regels aangepast zodat het plan wordt goedgekeurd. Met een dergelijk handelen wordt door Doetinchem de democratie buitenspel gezet en om zeep geholpen.

Onderstaande tekst komt uit de Gelderlander.
Tijdens de tweede rechtszitting over het bestemmingsplan voor het nieuwe Slingeland ziekenhuis bleek er ondanks een eerdere aanpassing van het plan toch nog wat te schorten aan de bescherming van de monumentale boerderij. In het plan stond een regel waarmee bij de Raad van State opnieuw onzekerheid ontstond of de boerderij en een naastgelegen schuur wel voldoende beschermd zijn. Voor de advocaat van Doetinchem reden de regel te schrappen. Daarmee lijkt het behoud van de boerderij zeker. (bron: Henny Haggeman 06-02-19, 19:55 De Gelderlander)

Terwijl er belangrijke beslissingen die door de Gemeente genomen moeten worden zoals ontsluiting van het ziekenhuis en het achterliggende gebied en de veiligheid daaromheen niet door de Gemeente worden genomen maar bij het ziekenhuis worden neergelegd.

Onderstaande tekst komt uit de Gelderlander
Rechter en staatsraad Dirk van den Broek vond het opmerkelijk dat de gemeenteraad de ontsluiting en wegenstructuur overlaat aan het ziekenhuis en niet zelf bepaalt waar de ontsluiting moet komen en hoe breed de wegen moeten zijn. 'Is dat niet bij uitstek een taak van de gemeente,' vroeg de staatsraad. (bron: Henny Haggeman 06-02-19, 19:55 De Gelderlander)

08-02-2019 Verzameld en auteur Gerrit Kranenbarg.

Sevda als gastspreker bij het Graafschaps College

Sevda als gastspreker bij het Graafschaps College

Op 22 januari 2019 heeft Sevda een les bijgewoond als gastspreker bij het project kleurrijk maatschappelijke zorg tijdens de les burgerschap.
Tijdens de les werden de de volgende onderwerpen besproken:
Opvoeding, cultuurverschillen, omgangsvormen, discriminatie, samenlevingsvorm, tradities, gewoontes, godsdienst, levensbeshouwing, nationaliteit, opleiding, werk, vrijwilligerswerk, zorg, welzijn en mantelzorg ...
Het was zeer informatierijk en leuk om te zien dat de nieuwe generatie Nederlandse kinderen open en vrij zijn in hun meningen 💪😊👌 maar hun kennis over wij, ons jij, hun, zij moet nog groeien ...

Aangeleverd door Sevda Bali en geplaatst door Gerrit Kranenbarg


Ouderenzorg in de knel

Wij maken ons al langer zorgen om de toekomst van de ouderen en zwakkeren in onze sameleving. En zij dan ook van mening dat er nu echt actie ondernomen moet worden en weer meer tehuizen moeten komen waar deze mensen geplaatst kunnen worden

. Maandag 29-10-2018 was er een uitzending bij EenVandaag waarin nog weer eens werd benadrukt dat het veel slechter gaat met de zorg voor de ouderen en zwakkeren in onze samenleveing dan dat je zou willen geloven.

Langer zelfstandig wonen klinkt rooskleuriger dan het is: 'We vinden mensen dood achter de deur'

29-10-2018 Gezondheid Redactie: Anna Pleijsier Verslag: Kimo Demoed


Zelfredzaam zijn, langer in je eigen huis wonen en verzorgd worden door je familie of vrienden. Dit klinkt voor veel ouderen prettiger in de oren dan naar een verzorgingshuis gaan. Maar de realiteit is weerbarstiger. De gevolgen van de bezuinigingen op de verzorgingshuizen zijn schrijnend. "We vinden zelfs mensen dood achter de deur."

Verzameld en geplaatst door Gerrit Kranenbarg

Alles lezen en zien →


Leegstand van winkelpanden in Doetinchem

Donderdagmiddag 24 mei 2018 heb ik door het winkelcentrum van Doetinchem gewandeld. Tijdens die wandeling hen ik eens de leegstaande winkelruimtes geteld. In het centrum van Doetinchem staan mnimaal 56 panden leeg die wachten op invulling. (het gebied van tellen is alleen het officiële voetgangersgebied van Doetinchem). Onder die leegstaande panden zijn er enkele met een behoorlijk winkeloppervlak zoals oude Scheer en Foppen pand oude Its pand bij optiek Evers. Oude Duthler pand.
En er komen waarschijnlijk nog enkele panden bij van ondernemers die stoppen of moeten stoppen.
Wanneer je de winkelpanden die de gemeente Doetinchem zelf heeft ingevuld er bij zou tellen dan zit je ruim boven de 56 panden die leegstaan.

Indien je de panden aan de Terborgseweg, in de nieuwbouw bij de Dekamarkt en alle andere straten zou meetellen kom je wel boven de 70 panden uit. Daar komt nog bij de nieuw geplande winkelruimtes op het Saronix terrein en de nieuwbouw op de Huet.
Auteur Gerrit Kranenbarg

Misverstanden over milieumaatregelingen

Wij willen hier uitleggen waarom de partijen tijdens de verkiezing wel roepen dat we van het gas af gaan binnen afzienbare tijd en energieneutraal zullen zijn, maar ben ervan overtuigd dat ze zich op de verkeerde rapporten baseren.

Wanneer je dieper op deze onderwerpen ingaat dan zie je dat het een papieren werkelijkheid is. De maatregelingen die zij voor ogen hebben werken vernietigend op de natuur en milieu elders op aarde.

Lubach verteld in Lubach op zondag op een begrijpelijke manier wat al jaren bekend is bij de mensen die zich intensief bezighouden met de verduurzaming.
Net zoals het een farce in de traditionele agrarische sector dat bedrijven het goed doen met hun fosfaat en dergelijke ja op papier klopt het maar niet in werkelijkheid er is een levendige handel in fosfaatrechten.
Maar ook CO2 rechten en noem maar op, dus denken dergelijke ondernemingen dat ze niets hoeven te doen want ze voldoen aan alle papieren regelgevingen. Wanneer je om je heen kijkt dan zegt de werkelijkheid toch heel wat anders.
Groene stroom Zo 4 feb 21:55 • VPRO • 27 min


Smart building heeft de toekomst, daarvan is iedereen in de bouwwereld overtuigd.
Artikel Gelderlander Menno Pols 09-03-18

Op de verkiezingsdebatten hoorde ik dat de politiek heel erg trots op zichzelf is omdat ze een uniek concept samen met het Graafschap College hadden ontwikkeld.

Dames en heren van de politiek ik zal jullie uit de droom helpen. Wat het Graafschap College nu aanbiedt is een oud concept want veertig jaar geleden deden we dat al in de bouw. Ik loop nu zo'n 50 jaar mee in de bouw dus kan ik wel zeggen dat ik toch wel het een en ander heb zien langskomen.

Meer lezen over misverstanden over milieumaatregelingen →


Ouderen en mindervaliden en zorg.

Het is een zorgelijke ontwikkeling hoe slecht de maatschappij erin slaagt om voor de zwakkeren in onze maatschappij te zorgen.
Op dit moment is het zo geregeld dat er veel meer geld gebruikt wordt voor de controle, advisering en adviesbureaus dan dat er daadwerkelijk naar de zorg gaat. Tijdens de verkiezingsdebatten kregen we verhalen te horen dat ze in de zorg 50% of meer aan de administratie kwijt is.
Een ander verhaal dat we hoorden van een mantelzorger is dat wanneer er een uitgave voor de zorg van 3 miljoen is dat het wel 7 miljoen kost om te beslissen of ze de 3 miljoen wel mogen uitgeven.

NOS 8 uur journaal 27 maart 2018 – afschaffing 62 regels.

Vandaag 27 maart 2018 is er door de werknemers in de zorg en de organisaties waar ze voor werken een dringend beroep gedaan op regering om per direct 62 regels af te schaffen omdat ze een bureaucratische rompslomp zijn waar niemand beter van wordt.
Dit is zo’n voorbeeld dat het met de regelgeving onwerkbaar is geworden en doorgeschoten is naar de negatieve kant van de controledrang van de overheid en zorgverzekeraars.

Meer lezen over ouderen, mindervaliden en meedoen in de maatschappij →

Iedereen moet zelfstandig kunnen meedoen in onze maatschappij.

Er wordt continu geroepen dat er te weinig mensen zijn voor de hulpverlening zorg en dergelijke. Dan is het meer dan noodzakelijk om op de toekomst voorbereidt te zorgen dat alle mensen zolang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Om dit mogelijk te maken moeten er voldoende aangepaste woonruimte zijn met de eerste leven behoeftes dicht in de buurt. Maar ook de infrastructuur moet er op aangepast zijn.
Wat je nu ziet is dat de straten, fietspaden en trottoirs over het algemeen niet geschikt zijn voor mensen in een rolstoel, rollator, scootmobiel e.d. vervoermiddelen voor de mindervalide mensen. Als je weet dat deze mensen over het algemeen midden over de straten (in het voetgangersgebied) het trottoir lopen dan ben je behoorlijk dom bezig om dan midden in die straten en trottoir een gaat aan te leggen. De mindervalide mensen ondervinden hinder van dergelijke goten. Of wanneer je feitspaden voor tweerichtingsverkeer gaat aanleggen die maar 1,55 m á 1,60 m breed zijn.
Of zoals bij de Dekamarkt/Action in de buurt waar je mensen met mindervalidefietsen over de nauwe ingang naar parkeerplaats stuurt om naar de winkels te kunnen. Met alle gevaren van dien. En zo zijn er nog tal van andere voorbeelden waar het nog lang niet op orde is met de infrastructuur. Er moeten op infrastructuur nog hele andere besluiten worden genomen dan dat men tot op moment gedaan heeft om op de toekomst voorbereidt te zijn.

Leefbaarheid binnenstad, winkels en restaurants toegankelijk voor mindervaliden.

De binnenstad wordt weer leefbaar wanneer er een groter aanbod is aan diversiteit van winkels en een diversiteit aan artikelen die men aanbiedt. Helaas is het als beginnende ondernemer op dit moment niet mogelijk om iets nieuws te beginnen in de binnenstad. Als beginnende ondernemer overleef je het niet vanwege de hoge vierkante meterprijzen.

Vastgoedbeheerders moeten zich heel goed realiseren dat zij ook verantwoordelijk zijn door hun hoge prijzen dat de stad onaantrekkelijk wordt en er steeds minder panden gevuld zullen zijn. De vierkante meterprijzen zijn voor een Gemeente als Doetinchem veel te hoog. Bij veel leegstand komt er minder publiek en bij minder publiek zie je dat mensen weg blijven waardoor er weer meer leegstand ontstaat. Het kip ei verhaal.

De vastgoedbeheerders kunnen hier wat aan doen door de vierkante meterprijzen te verlagen zodat de beginnende ondernemer een reële kans van overleven hebben. De gemeente Doetinchem heeft als taak om er op toe te zien dat de vastgoedbeheerders hun pand niet verwaarlozen en daardoor criminaliteit en een onaantrekkelijke binnenstad ontstaat.
De ondernemers en winkeliers moeten zich terdege realiseren dat mindervalide mensen ook klanten zijn en hun ruimtes zo inrichten dat ook deze mensen kunnen deelnemen aan het normale leven en zelfstandig hun boodschappen kunnen doen en kunnen uitgaan. We zien nu nog heel veel winkels restaurants e.d. die niet geschikt zijn voor de mindervalide mens.

Meer lezen over dit onderwerp →


Over bovenstaande onderwerpen kunt u meer lezen in het dowloadbare pdf formulier ”Gemiste kansen journalisten en politiek”
PDF formulier Gemiste kansen journalisten en politiek.

Auteur Gerrit Kranenbarg.

Met uw hulp willen we “een steen verleggen in de rivier” waardoor de stroming voor altijd verandert.

Gallery

Tekenen Akte van oprichting Partij voor Mens en Milieu

Na het ondertekenen van de ondersteuningsverklaring voor de Partij voor Mens en Milieu

Miljoenen Nederlanders krijgen last van geluid warmtepomp

Meer lezen over geluidsproblemen warmtepomp

Informatie

Volg ons op Twitter.

en op Facebook

Voor een vernieuwende politiek.
Partij voor Mens en Milieu.

Download de flyer van PMM

Gerrit Kranenbarg is hier de winddeler.
Zoals u ziet zijn we als partij zeer begaan met maatschappij en milieu en zetten onze woorden ook om in daden.

Wat Doen We

 • 17 mei 2018
  We zij maatschappelijk betrokken en zullen op deze site steeds nieuwe maatschappij kritische onderwerpen belichten.
  Er gaan veel dingen goed maar wij zijn van mening dat er veel dingen beter kunnen en moeten, willen we een toekomstbestendige maatschappij hebben.
 • Ik wil nog weer eens de aandacht vragen voor het feit dat de keuzes om milieuvriendelijker en gasloos te zijn veel bewuster moeten worden gekozen dan tot nu toe gebeurt. De rapporten hieronder tonen weer aan dat we het hier denken onder controle te hebben maar over de landgrenzen elders in de wereld de negatieve gevolgen voelen van onze keuzes. De rapporten zijn vanavond 16 mei 2018 bij het NOS journaal bekendgemaakt.
  Wat jij hier koopt, heeft wereldwijd effect op het milieu
  Het gaat heel goed met ons, maar er is een belangrijke kanttekening
  CBS presenteert voor het eerst cijfers over kwaliteit van leven
 • Lees meer over deze onderwerpen in Eindversie Monitor Brede welvaart 2018
 • Nieuwsblok

  Als nieuwe lokale partij willen wij met onze inbreng in de samenleving een steen leggen in de stroming van de samenleving. Door deze steen zal de stroming nooit meer hetzelfde zijn.

  3 januari 2019

  We zijn nu bijna een jaar na de Gemeenteraadsverkiezingen. Dit is het moment om even de balans op te maken. Wij zijn maatschappijkritisch en onze oplossingen zijn realistisch, werkbaar en betaalbaar. En geen losse kreten zoals van de huidige zittend politieke partijen.

  Ondanks alle inspanningen van het centrummangement (bij monde van Jos Tiemessen artikel de gelderlander 31-12-18) moeten zij helaas ook bekennen dat er geen verbetering is het winkelaanbod van de binnenstad, maar dat er alleen verplaatsing heeft plaatsgevonden.

  Wat er wel is gebeurd dat er er verslechtering heeft plaatgevonden doordat er van de Gemeente Doetinchem een stemming heeft plaatsgevonden in de Vereniging van Vastgoedeigenaren in Doetinchem. Met behulp van een BIZ gaan alle vastgoedeigenaren in de binnenstad van Doetinchem voor 5 jaar een financiële bijdrage leveren, met als doel het versterken van de aantrekkelijkheid van de binnenstad. Deze financiele ondersteuning wordt uiteindelijk weer afgewenteld op de ondernemers en huurders van de beteffende panden. Met als gevolg nog meer leegstand van de panden omdat de huur ook hierdoor onbetaalbaar wordt. (Zie ook opmerking hierover in he verkiezingprogramma).

  Andere uitspraken zonder inhoud zijn de mileumaatregelen zoals we gaan van het gas af. Het is al via verschillende media bekendgemaakt dat dat op dit moment nog niet mogelijk is. (ook een conclusie van installateurs op de Lekker Wonen Beurs 2018 van de Rabobank.) Auteur Gerrit Kranenbarg.

  Gerrit Kranenbarg is hier de winddeler.
  Zoals u ziet zijn we als partij zeer begaan met maatschappij en milieu en zetten onze woorden ook om in daden.